/ Uutinen

Pääministeripelissä vaikutat Suomen tulevaisuuteen

Onko poliittisten päätösten tekeminen todella niin vaikeaa kuin miltä joskus näyttää? Rohkea Suomi -kampanjan pääministeripelissä tarkastellaan politiikan talousvaikutuksia.

Pääministeripelin tavoitteena on saada aikaan keskustelua ja kiinnostusta julkisen talouden ja suomalaisen hyvinvoinnin peruskysymyksistä. Pelin pohjana on arvio siitä, miten julkinen talous kehittyy vuoteen 2030 mennessä.

Erityisesti pääministeripeli kiinnittää huomiota julkisen talouden kestävyyteen. Pelaaja tekee talouspoliittisia toimenpiteitä, jotka puolestaan vaikuttavat julkisen velan kehittymiseen.

Millainen pääministeri sinä olisit? Ota ohjat osoitteessa rohkeasuomi.fi/visat/paaministeripeli

Arjen sankaritarinoita yritteliäästä yhteiskunnastamme

Rohkea Suomi -kampanja kertoo, miten hyvinvointimme rakentuu ja mikä on yritysten rooli sen luomisessa. Vuoden 2015 loppuun jatkuvan kampanjan kohderyhmänä on suuri yleisö, erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Kampanjan toteuttaa Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Sen rahoittajia ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT) -säätiö.

Lisätiedot

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Toimituspäällikkö Mari Lehtonen, puh. 040 450 8307, mari.lehtonen(a)tat.fi