MUN ELÄMÄ, MUN OSAAMINEN

Oppitunnit yrittäjyydestä ja oman osaamisen valjastamisesta viidesluokkalaisille

Mun elämä, mun osaaminen -oppimiskokonaisuuden avulla oppilaat saavat ensikosketuksen yrittäjyyteen. Oppilaat toimivat oppimiskokonaisuudessa Apurin Yritystestaamossa, jossa he pääsevät auttamaan aloittelevia yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisen ensiaskelissa. Oppituntien aikana he tutustuvat muun muassa siihen, kuinka omasta mielenkiinnon kohteesta tai lähiympäristön tarpeesta voi syntyä liikeidea, sekä mitä kaikkea yritystoiminnan pyörittämiseen kuuluu hyvän idean lisäksi!

Oppilaat koostavat oppimiskokonaisuuden ajan omaa Osaamisprofiiliaan, jonka avulla he tunnistavat omia vahvuuksiaan, mielenkiinnon kohteitaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan. Samalla oppilaat pääsevät yhdessä ideoimaan, miten oman osaamisen voi valjastaa käyttöön oman tulevaisuutensa rakentamisessa.

Rakenne

Oppimiskokonaisuuden voi integroida osaksi eri oppiaineita tai toteuttaa monialaisena kokonaisuutena tai teemajaksona.

Mun elämä, mun osaaminen -oppimiskokonaisuus koostuu viidestä oppitunnista:

  • Oppitunti 1: Tervetuloa Yritystestaamoon!
  • Oppitunti 2: Liikeideasta liikkeelle
  • Oppitunti 3: Vahvuudet vauhtiin
  • Oppitunti 4: Markkinoinnin mestareiksi
  • Oppitunti 5: Osaaminen esille

 

Oppimiskokonaisuus sisältää

Kaikki oppimiskokonaisuuden materiaalit löytyvät alta oppituntikorteista.

Mun elämä, mun osaaminen -oppimiskokonaisuus sisältää kattavat materiaalit opettajan tueksi oppituntien teemojen käsittelyyn:

  • Opettajan materiaalit, joista saa tukea aiheiden käsittelyyn oppilaiden kanssa
  • Valmiit oppituntisuunnitelmat, joissa toiminnallisia tehtäviä ja vinkkejä materiaalien käyttöön.
  • Tulostettavat materiaalit, joiden avulla oppilaat pääsevät oppitunneilla työskentelemään oppimiskokonaisuuden aiheiden parissa.

 

Mun elämä, mun osaaminen -oppimiskokonaisuuden sisällöt ja tavoitteet

Oppimiskokonaisuuden tavoitteet

Oppituntien sisällöt

Oppimiskokonaisuus ja OPS

Taidolliset ja tiedolliset oppimistavoitteet

Opettajan materiaalien käyttöohje

Tulostettavien materiaalien käyttöohje

Oppituntimateriaalit löydät täältä

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö on tukenut tämän oppimiskokonaisuuden kehittämistä

Ota yhteyttä

Riikka Ahonvala

Nuorten työelämäasiantuntija

riikka.ahonvala@tat.fi

050 524 2568

Tutustu TATin muihin palveluihin