MUN ELÄMÄ, MUN VASTUU

Videomuotoinen oppitunti, joka opettaa vastuuta

Mun elämä, mun vastuu -oppituntien keskeisinä sisältöinä ovat: Näpistysten ehkäisy, omistaminen ja oman rahan käyttö. Oppitunnilla havainnollistetaan vastuun merkitystä tarinoiden kautta ja rakennetaan oppilaan ymmärrystä omistamisesta, omasta vastuusta ja sen merkityksestä oman tulevaisuuden näkökulmasta. Tunnilla keskustellaan myös omasta rahankäytöstä, veroista, yrittäjyydestä ja työelämästä.

Mitä:

Videomuotoinen oppitunti, joka opettaa vastuuta

  • Näpistysten ehkäisy
  • Omistaminen
  • Oman rahan käyttö

Missä:

Oppitunnilla luokassa tai etänä osana opetussuunnitelman mukaista yhteiskuntaopin opetusta (3.–6. lk., L6 & L7)

Mun elämä, mun vastuu -oppitunti on alakoulun yhteiskuntaopin tunnille sopiva kokonaisuus, jonka avulla lapset oppivat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vastuullista toimintaa ja siihen kasvamista. Opettajalle helppo ja valmis oppituntipaketti.

Miten toimii:

Oppitunnin kokonaiskesto on 45 minuuttia. Siihen kuuluu:

  • 10 minuuttia aiheeseen orientoiva alkutehtävä
  • 25 minuutin mittainen video
  • 10 minuuttia aihetta syventävät loppuharjoitukset

Opettajan tukimateriaali sisältää lisää vinkkejä siihen, miten aihetta voi käsitellä muilla oppitunneilla.

Kenelle:

3-6 -luokkalaisille lapsille opettajan johdolla tai virtuaalisesti

Kumppanit

Tukijat