MUN ELÄMÄ – OPPITUNNIT

Mun elämä -oppitunnit ovat TATin koulukiertueiden innoittamia oppitunteja

Mun elämä -oppituntitallenteet tuovat tietoa työelämän, talouden ja yrittäjyyden teemoista eri kouluasteille Meillä on tarjolla kolme eri oppituntitallennetta. Tutustu oppituntien kuvauksiin ja tilaa toivomasi tallenne täyttämällä alta löytyvä lomake. Opettajalle / opinto-ohjaajalle lähetetään myös vinkkejä ja tehtäviä oppituntien teemojen jatkokäsittelyyn.

Mun elämä, mun työ

Kohderyhmä: ammattiin opiskelevat ja yläkoulun ylemmät luokat

Mun elämä, mun työ -oppitunti antaa konkreettisia ja käytännönläheisiä vinkkejä työelämään ja innostaa omalle alalle työllistymistä. Oppitunnilla puhutaan myös nuorten työelämätaidoista ja niiden merkityksestä tulevaisuudessa. Esityksessä nuoret kertovat myös oman jutun löytämisestä ja yrittäjyydestä ja mukana myös oman talouden hallintaa.

Mun elämä, mun työ oppitunti orientoi opiskelijoita työelämään, oman talouden hallintaan ja yrittäjyyteen sekä sen oman jutun löytämiseen.

Mun elämä, mun tulevaisuus

Kohderyhmä: lukiolaiset ja yläkoulun ylemmät luokat

Mun elämä, mun tulevaisuus -oppitunti käsittelee tulevaisuuden työelämää ja nuorten tulevaisuuden työelämätaitoja sekä omien vahvuuksien kautta oman polun löytämistä. Esityksessä nuoret kertovat omista alavalinnoistaan. Mukana myös oman talouden hallintaa.

Mun elämä, mun tulevaisuus -oppitunti orientoi opiskelijoita tarkastelemaan tulevaisuutta työelämän, talouden ja yrittäjyyden näkökulmista ja sen oman jutun löytämistä.

Mun elämä, mun vastuu

Kohderyhmä: 4.–6. luokkalaiset

Mun elämä, mun vastuu -virtuaalioppitunti on alakoulun yhteiskuntaopin tunnille sopiva kokonaisuus, jonka avulla alakoululaiset oppivat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vastuusta ja siihen kasvamista.

Oppitunnilla havainnollistetaan vastuun merkitystä tarinoiden kautta ja rakennetaan oppilaan ymmärrystä omistamisesta ja omasta vastuusta sekä sen merkityksestä oman tulevaisuuden näkökulmasta. Tunnilla keskustellaan myös työelämästä, yrittäjyydestä ja oman rahan käytöstä. Virtuaalioppitunti on oppilasta aktivoiva ja osallistava, sisältää tietokilpailun.

Opettajille lähetetään myös laaja open materiaali, jossa vinkkejä, miten oppituntia voi soveltaa opetussuunnitelman mukaan myös muihin aineisiin.

Tilaa toivomasi tallenne alla olevalla lomakkeella.

Tilaa oppituntitallenne

  • Nimi
  • Haluan tilata seuraavat tallenteet:
  • Suostumus
  • Palvelumme

    Katso TATin muut palvelut, joiden tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä