TATIN SIJOITTAJAKOULU

Opiskele sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita

TATin sijoittajakoulu on koko toisen asteen opintojen ajan kestävä kurssi, jossa opiskellaan sijoittamisen ja osakesäästämisen perusteita innostavalla tavalla.

Sijoittajakoulun kehitti alun perin historian ja yhteiskuntaopin opettaja Timo Holmström. TATin Sijoittajakoulu koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa vastuuopettajan johdolla perehdytään sijoittamiseen ja oman talouden hallintaan liittyviin teemoihin. Koska kurssi kestää koko toisen asteen ajan, opiskelijat pääsevät myös kokeilemaan sijoittamista käytännössä. Tapaamisten ohella opiskelijat laativat itselleen säästämissuunnitelman, johon merkitään kuukausitulot, säästämistavoite ja säästöille soveliaita sijoituskohteita. Lisäksi kurssin opiskelijat pääsevät hyötymään TATin Sijoittajakoulun yhteistyökumppaneiden tarjoamista eduista. 

Ennen kurssin aloittamista

 • Ilmoittaudu mukaan vetämään kurssia oppilaitoksessasi. Näin saat kaiken tarvittavan ja ajankohtaisen tiedon, mm. TATin tarjoamista opettajankoulutuksista.
 • Pyri rekisteröimään TATin Sijoittajakoulu koulun kurssivalikoimaan, jolloin sen markkinointi on helpompaa ja opiskelijat ovat motivoituneempia.
  • Esimerkki kurssikuvauksesta:

   YH7, TATin Sijoittajakoulu
   Kurssilla tutustutaan osakesäästämisen ja sijoittamisen perusteisiin. Kurssi kestää 2,5 vuotta ja se koostuu kuukausittaisista tapaamisista, joissa tarkastellaan erilaisia talouden ilmiöitä sijoittamisen näkökulmasta ja harjoitellaan taloustaitoja. Kurssin aikana tehdään vierailuja valtakunnallisiin tapahtumiin ja alan yrityksiin. 
 • Mainosta kurssia opiskelijoille. Koska TATin Sijoittajakoulu kestää koko toisen asteen ajan (kuukausittaisia tapaamisia on siis kaikkiaan 2,5 vuotta), on kurssi tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Voit ladata valmiin markkinointiviestin ja lähettää sen lukuvuoden alussa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja heidän huoltajilleen Wilman kautta.
 • Katso tapaamisille sopiva luokka ja ajankohta koulunne työjärjestyksestä ja luokkasijoittelusta vastaavan henkilön kanssa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana pidetään kaikkiaan yhdeksän tapaamista: yksi jokaisena kalenterikuukautena. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään syyskuussa.
 • Luo TATin Sijoittajakoululle oma ryhmä koulunne käyttämään digitaaliseen oppimisympäristöön.
   
 • Perehdy huolellisesti kunkin tapaamiskerran materiaaleihin ennen tapaamista. 

Osaksi TATin Sijoittajakoulua on rakennettu hyväntekeväisyyssalkkukonsepti, joka tarjoaa kaikille opiskelijoille omasta varallisuudesta riippumatta mahdollisuuden kokeilla sijoittamista käytännössä. Hyväntekeväisyyssalkun käyttäminen on vapaaehtoista, eikä ole edellytyksenä kurssin opettamiselle.

Ilmoittaudu TATin Sijoittajakouluun tästä

Lukuvuosi 2022-2023

Oppimateriaalit 

Jokaista oppituntia varten on laadittu selkeät pedagogiset ohjeet. Opettajan ei siis tarvitse olla itse sijoittamisen ammattilainen. Osa harjoitusmateriaaleista on tarkoitus sijoittaa kunkin lukion käyttämään digitaaliseen oppimisympäristöön, jotta opiskelijat voivat tutustua niihin tapaamisten välissä. Osa tehtävistä on myös tarkoitus palauttaa oppimisympäristön kautta. Opiskelijoita varten kannattaa siis luoda erillinen luokka oppilaitoksen omaan digitaaliseen oppimisympäristöön. TATin Sijoittajakoulun opetussuunnitelmaan sisältyy tapaamisia tukevia vierailuja erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin. Oppimateriaali sisältää vierailuihin liittyvät valmiit harjoitukset.

Materiaalit löytyvät TATin oppimisympäristöstä ja ohjeet käyttöönottoon saat ilmoittautumisen jälkeen.

Tarvitsetko valmiin markkinointiviestin opiskelijoille?

Kopioi valmis pohja tästä

Hyväntekeväisyyssalkku

Mallissa oppilaitos hankkii oman yrityssponsorin, joka sponsoroi tietyn pääoman opiskelijoiden sijoitettavaksi. Sponsoroitua pääomaa sijoitetaan kaksi vuotta, jonka jälkeen sijoitusten mahdolliset tuotot annetaan kunkin opiskelijaryhmän valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Kaikkien hyväntekeväisyyssalkkujen tuottoprosentti ja sisältö on julkista, mikä mahdollistaa salkkujen vertailun. Oppilaitosten välille muodostuu leikkimielinen kilpailu siitä, kuka tekee sijoittamalla eniten hyvää. TATin Sijoittajakoulu järjestää myös kurssin päätteeksi yhteisen tapahtuman, jossa palkitaan sijoittamisessa parhaiten menestyneet oppilaitokset.

Miten hyväntekeväisyyssalkku toimii käytännössä?

Opiskelijat tutustuvat suomalaisiin yrityksiin opettajan johdolla ja etsivät yhdessä sponsoriksi esimerkiksi paikallisen yrityksen. Sponsoriyrityksen ei tarvitse olla pörssilistattu. Yritys ja oppilaitos allekirjoittavat sopimuksen, jossa yritys sitoutuu luovuttamaan arvo-osuustilille tallennetun pääoman opiskelijoiden käyttöön kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja lahjoittamaan sijoitusten mahdolliset tuotot opiskelijoiden valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.  Sijoitussalkulle tarvittava arvo-osuustili avataan halutulle palveluntarjoajalle. Arvo-osuustili avataan yrityksen nimiin, jolloin pääoma ei missään vaiheessa poistu yrityksen omistuksesta. Mikäli salkku tuottaa tappiota, yrityksellä on mahdollisuus vähentää nämä tappiot verotuksessa (lisätietoja verottajalta). Hyväntekeväisyyssalkuissa palveluntarjoaja ainoastaan tarjoaa palvelun, eikä valvo sijoitustoimintaa tai vastaa arvo-osuustileillä tehdyistä sijoituksista.

Arvo-osuustilin käyttöoikeus myönnetään kurssin vastuuopettajille, jotka toteuttavat varsinaiset toimeksiannot ryhmän opiskelijoiden sijoituspäätösten mukaisesti. Hyväntekeväisyyssalkun rakentamista ohjaavat sijoittajakoulun tuntisuunnitelma, oppimistavoitteiden saavuttaminen ja kannustaminen salkun hajauttamiseen. Hyväntekeväisyyssalkkuja varten on laadittu ohjeet, joilla salkun voi halutessaan rakentaa.

Hyväntekeväisyyssalkun alkupääomaksi suositellaan 5000 €–20 000 €, mutta lopullinen summa on oppilaitoksen ja yrityksen sovittavissa. Kaikki TATin Sijoittajakouluun ilmoittautuneet oppilaitokset tulevan saamaan tarkemmat ohjeet hyväntekeväisyyssalkun käyttöönottoon, valmiit materiaalit potentiaalisten sponsoriyritysten kontaktointiin, esimerkkiohjeet hyväntekeväisyyssalkun rakentamiselle ja ohjeet hyväntekeväisyyssalkun sijoituspäätösten tekoon ryhmässä.

TATin Sijoittajakoulun tuntisuunnitelma

TATin Sijoittajakoulun kumppanit

TATin sijoittajakoulun virallisina kumppaneina toimivat Nordnet, Suomen Osakesäästäjät, OP, Inderes ja Suomen Vuokranantajat. Kaikki kumppanit ovat mukana tekemässä oppimateriaalisisältöjä sekä tarjoavat sijoittajakouluun osallistuville nuorille erilaisia etuja. Lisäksi kumppanit järjestävät yhdessä TATin kanssa sijoittajakoululaisille räätälöityjä yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja.

Meille on tärkeää ja antoisaa olla mukana kumppanina demokratisoimassa säästämistä ja sijoittamista. Pohjoismaisessa Nordnet in Society -hankkeessa työskentelemme tasa-arvon, vastuullisuuden ja digitaalisen oppimisen parissa. TATin Sijoittajakoulu edistää näitä kaikkia.

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

Haluamme, että kaikki nuoret saavat mahdollisuuden säästämisen aloittamiseen riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa sijoittajia vai eivät. TATin Sijoittajakoulu on siten tärkeä avaus monisukupolvisen talousosaamisen ja varallisuuden kerryttämiseksi Suomeen.

Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja

Meidän mielestämme säästäminen ja sijoittaminen ovat hyvä tapa opetella taloustaitoja, ja hyvät taloustaidot kuuluvat kaikille. Säännöllinen säästäminen kasvattaa vuosien kuluessa varallisuutta, joten haluamme kannustaa nuoria osake- ja rahastosäästämään. Sijoittajakoulu on erinomainen väylä harjoitella sijoittamisen perusteita.

Kai Kalajainen, OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja

Inderes on ollut mukana melkein alusta asti sparraamassa Timon kanssa Sijoittajakoulun sisällöstä. Tieto on jokaisen perusoikeus, myös tulevien sijoittajien. Tukemalla nuorten talousosaamista annamme heille työkalut käteen oman talouden hallintaa ja säästöjen tuottavaan sijoittamista varten.

Verneri Pulkkinen, Inderesin evankelista ja yhteisömanageri

Kehitin Sijoittajakoulun, jotta kaikilla nuorilla olisi perhetaustasta riippumatta mahdollisuus kokeilla sijoittamista käytännössä. Varhain aloitettu osakesäästäminen tukee opiskelijoiden taloustaitojen kehittymistä ja antaa heille taloudellista turvaa läpi elämän.

Timo Holmström, Etelä-Tapiolan lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja