OPETTAJIEN JA OPETTAJANKOULUTTAJIEN TALOUSKOULUTUS

Talousosaamisen kehittämisen hanke

Talous ja nuoret TAT on käynnistänyt Opettajankoulutusfoorumin kanssa opettajien ja opettajankouluttajien talouskoulutushankkeen, jonka tavoitteena on opettajien talousosaamisen kehittäminen. Hankkeen ohjausryhmässä ovat Opetushallituksen, OAJ:n, eri pedagogisten opettajajärjestöjen, Suomen Pankin sekä opettajaksi opiskelevien edustajat.

 Hankkeen tehtävänä on

  • Selvittää talousopetuksen sisällön ja laadun nykytila peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä selvittää taloutta opettavien opettajien talousosaaminen ja asenne talouden opettamiseen.
  • Nostaa taloustieto osaksi opettajankoulutusta (luokanopettajat, historia ja yhteiskuntaoppi, matematiikka, kotitalous ja opinto-ohjaajat).
  • Edistää opettajien ja opettajankouluttajien tietoja ja taitoja opettaa taloutta.
  • Rohkaista opettajia ja opettajankouluttajia yhteistyöhön talouden eri toimijoiden kanssa.
  • Luoda opettajille ja opettajankouluttajille työkaluja opettaa taloutta.
  • Luoda talouslukutaidon linjaukset yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen aina opetussuunnitelmaan saakka.

Talous ja nuoret TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen esittelee Opettajien talousosaaminen 2019 tutkimuksen kolme keskeisintä havaintoa:

  1. Nuorten heikko talousosaaminen huolestuttaa opettajia.
  2. Opettajat kokevat nuorten talousosaamisen tärkeäksi.
  3. Opettajat kokevat voivansa vaikuttaa nuorten talousosaamiseen.

Kouluihin tarvitaan lisää talousopetusta

Taloustaidon opettaminen koulussa on tärkeää. Tätä mieltä on 94 % opettajista. Kuitenkin vain vajaa kolmannes on sitä mieltä, että koulu antaa riittävät talousosaamisen valmiudet.

Kuuntele

YLEn toimittaja Juho-Pekka Rantalan vieraina TATin raportin kirjoittanut asiantuntija Eija Seppänen ja Suomen Opiskelija-allianssi OSKU:n ex-puheenjohtaja Emmi Pentikäinen, joka on itsekin kantapään kautta oppinut taloudenpidon aakkoset.

Mikä maksaa? Nuorten taloustaidot kuntoon 

 

Katso

Karakallion opettajat Riitta Mikkola ja Miia Muurinen keskustelevat Opettajien talousosaaminen -tutkimuksen tuloksista. Miten taloutta pitäisi opettaa kouluissa

Tilaa uutiskirje

Ilmoittaudu Opettajien talousosaamisen kehittäjäverkoston uutiskirjelistalle. Pysy ajan tasalla ja tilaa uutiskirje sähköpostiisi!

Ilmoittaudu

Lisätietoja

Eija Seppänen

Asiantuntija, opettajien talouskoulutus

eija.seppanen@tat.fi

040 508 3645

Mitä teemme?

Katso TATin muut palvelut, joiden tavoite on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja tahtoo toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä