6.lk: YRITYSKYLÄ ALAKOULU

Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta

Yrityskylä Alakoulu on innostava oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-oppitunnit sekä elämyksellinen koulupäivä Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa. Yrityskylä Alakoulu tavoittaa 86 % Suomen kuudesluokkalaisista. Oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Vieraile Yrityskylässä

Yrityskylä Alakoulu

Kuudesluokkalaisten Yrityskylä Alakoulu koostuu opettajien koulutuksesta, kymmenestä oppitunnista sekä vierailusta Yrityskylä-oppimisympäristöön. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakoulu tavoittaa 86 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista.

Tähän mennessä 506 517

lasta ja nuorta on osallistunut Yrityskylän toimintaan

Lukuvuonna 2022-2023 tavoitamme 86 %

Suomen kuudesluokkalaisista

Jo 246

kuntaa osallistuu toimintaamme

Yhteensä 54 000

kuudesluokkalaista osallistuu Yrityskylään

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Kaisa Koistinen

Johtaja, Yrityskylä

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969