YRITYSKYLÄ ALAKOULU

Yrityskylä Alakoulu on koululaisten oma yhteiskunta

Yrityskylä Alakoulu on innostava, peruskoulun opetussuunnitelmaan perustuva oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä, yrittäjyydestä ja yhteiskunnasta. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, Yrityskylä-oppitunnit sekä elämyksellinen koulupäivä Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa. Oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa. Yrityskylä Alakouluun osallistuu 86 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista. Yrityskylä on palkittu maailman parhaana koulutusinnovaationa.

Yrityskylä Alakouluun voi osallistua kaikki kuudennet luokat, joiden kunnilla on sopimus Talous ja nuoret TATin kanssa. Oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.

Tähän mennessä 506 517

lasta ja nuorta on osallistunut Yrityskylän toimintaan

Lukuvuonna 2022-2023 Yrityskylä Alakouluun osallistuu 86 %

Suomen kuudesluokkalaisista

Jo 250

kuntaa osallistuu toimintaamme

Lukuvuonna 2022-2023 55 000

kuudesluokkalaista osallistuu Yrityskylään

Kymmenen oppituntia koulussa

Peruskoulun opetussuunnitelman tavoitteisiin vastaava oppimateriaali koostuu kymmenestä oppitunnista, joilla käsitellään yhteiskuntaa, taloutta, työelämää ja yrittäjyyttä. Oppimateriaali käydään opettajan johdolla läpi koulussa ennen Yrityskylä-päivää. Oppilaat pohtivat esimerkiksi yhteiskunnan toimintaa ja eri toimijoita, oppivat talouteen liittyvää sanastoa ja harjoittelevat budjetointia. Lisäksi oppilaat kirjoittavat oppitunneilla työhakemuksen Yrityskylän oikeisiin työpaikkoihin ja osallistuvat työhaastatteluun. Tämän jälkeen oppilailla on tiedossa ammatti, jossa he tulevat Yrityskylä-päivänä työskentelemään. 

Opekoulutuksessa opettajat perehdytetään Yrityskylän oppimistavoitteisiin ja käytäntöihin. Opettaja saa valmiuden Yrityskylän oppimateriaalin läpikäymiseen omien oppilaidensa kanssa. 

Oppikirjan teemat

Haluaisin asua Yrityskylässä.

Kuudesluokkalainen

Yrityskylä-kokonaisuus toimii erinomaisena linkkinä koulumaailman ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Esimerkiksi veron laskeminen omasta palkasta lähensi motivoivasti matematiikkaa arkielämään.

Opettaja

Kaiken voi oppia ja tehdä jos vain uskoo itseensä eikä pelkää.

Kuudesluokkalainen

Elämyksellinen päivä Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa

Oppimiskokonaisuus huipentuu Yrityskylä-päivään pienoisyhteiskunnassa, josta löytyy monipuolisesti eri alojen yrityksiä ja toimijoita. Jokaisella on Yrityskylässä oma ammatti ja valmiiksi käsikirjoitetut työtehtävät, jotka on suunniteltu yhdessä oikeiden kumppaniyritysten kanssa. ​Päivä Yrityskylässä koostuu työ- ja vapaavuoroista, joiden aikana oppilas suorittaa oman ammattinsa työtehtäviä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Oppilas harjoittelee kansalaisena toimimista, saa palkkaa, maksaa veroja ja äänestää kaupungintalolla siitä, mikä julkinen palvelu Yrityskylään perustettaisiin.​

 

Haluaisin tulevaisuudessa työskennellä siinä ammatissa missä työskentelin Yrityskylässä.

Kuudesluokkalainen

Olen nyt itsevarmempi 13-vuotias.

Kuudesluokkalainen

Olisin voinut käyttää tätä kokonaisuutta korvaamaan yhteiskuntaopin oppimiskokonaisuuden lähes kokonaan.

Opettaja

Pelillisyys ohjaa Yrityskylä-päivää

Yrityskylän pedagogiikka perustuu pelillisyyteen ja toiminnallisuuteen. Pienoisyhteiskunta on moniulotteinen oppimisympäristö, jossa jokaisella on selkeät roolit ja valmiiksi aikataulutettuja tapaamisia ja työtehtäviä, joita oppilaat seuraavat tabletilta. Päivän etenemistä tukee digitaalinen pelijärjestelmä, jossa myös pienoisyhteiskunnan talous etenee reaaliajassa ja joka ohjaa oppilaita jatkuvaan vuorovaikutukseen. Oppilaiden roolikokemusta omassa ammatissa tukee työvaatteet, pienoisyritysten rekvisiitta ja mahdollisimman aidot työtehtävät.

 

Vaikuttavuus ja tutkimus

Tutustu Yrityskylään ja ihastu!

Yrityskylän toiminnassa on mukana jo yli sata yrityskumppania! Tahtoisitko sinä olla osa tarinaamme?

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kysyttävää Yrityskylästä. Autamme mielellämme.

Kaisa Koistinen

Johtaja, Yrityskylä

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969