YRITYSKYLÄ YLÄKOULU

Yrityskylä Yläkoulu on työelämän ja talouden peliareena

TATin Yrityskylä Yläkoulu on pelillisyyteen perustuva oppimiskokonaisuus taloudesta, työelämästä ja yrittäjyydestä. Yrityskylä Yläkoulu on elämyksellinen peliareena, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat kilpaa yrityksiä kansainvälisillä markkinoilla. Kokonaisuuden muodostavat opekoulutus, viisi Yrityskylä-oppituntia, pelitilanne peliareenallamme sekä loppureflektointi. Yrityskylä Yläkouluun osallistuu 83 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista.

Yrityskylä Yläkouluun osallistuvat kaikki yhdeksännet luokat, joiden kunnilla on sopimus Talous ja nuoret TATin kanssa. Oppimisympäristöt sijaitsevat Espoossa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa.

LUKUVUONNA 2022-2023 YRITYSKYLÄ YLÄKOULUUN OSALLISTUU 52 000

yhdeksäsluokkalaista

Eli jopa 83 %

koko ikäluokasta

Viisi oppituntia koulussa

Yrityskylä Yläkoulussa on käytössä pelillistetty digitaalinen oppimateriaali. Oppimateriaali koostuu viidestä oppitunnista, jotka sopivat hyvin oppilaanohjauksen ja yhteiskuntaopin sisältöihin. 

Oppitunneilla oppilaat oppivat liiketoimintaan ja yritykseen liittyvää sanastoa, harjoittelevat tiimityötaitoja, tutustuvat yritysten vastuullisuuteen sekä oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan. Lisäksi oppilaat tutustuvat yritykseen, jota he tulevat Yrityskylässä tiiminä johtamaan. Oppilaat jakautuvat koulussa tiimeihin ja saavat oman vastuualueen oikean yrityksen johtoryhmästä. 

Oppituntien teemat

Tämä motivoi erityisesti toiminnallisista menetelmistä hyötyviä oppilaita.

Opettaja

Yrityskylä tuo kivaa vaihtelua oppimiseen, kun pääsee itse tekemään asioita, jonka tuloksen näkee helposti.

Ysiluokkalainen

OPSin mukaista toimintaa parhaimmillaan. Useiden oppiaineiden asiat ja tavoitteet linkittyvät ja kohtaavat tässä oppimiskokonaisuudessa mielenkiintoisella tavalla.

Opettaja

Innostava kilpailutilanne Yrityskylän elämyksellisellä peliareenalla

Oppimiskokonaisuus huipentuu pelitilanteeseen Yrityskylän peliareenalla, jossa oppilaat johtavat oikeaa yritystä kansainvälisillä markkinoilla. Oppilaiden toisiaan vastaan kilpailevissa johtoryhmissä jokaisella oppilaalla on oma vastuualueensa. Vastuurooleja ovat esimerkiksi toimitusjohtaja, tuotantojohtaja, vastuullisuuspäällikkö tai viestintä- ja markkinointipäällikkö. Pelin aikana tiimit valmistavat ja myyvät tuotettaan asiakkaille ja johtavat yritystä neljän kvartaalin ajan. Voittajatiimi on se, joka on saanut kasvatettua hyvän liiketuloksen lisäksi eniten mainettaan. 

Yrityskylä Yläkoulu perustuu pelilliseen oppimiseen

Yrityskylä Yläkoulu perustuu digitaaliseen peliin, jossa pelikello määrittää pelin kulkua. Peli koostuu neljästä kvartaalista, jotka muodostavat kokonaisuudessaan kokonaisen vuoden liiketoimintaaPelissä oppilaat seuraavat tabletilta muun muassa taloudellista tilannetta ja tuotantoa. Pelissä tulee vastaan myös yllättäviä tilanteita, kuten öljykriisi, joka vaikuttaa raaka-aineiden hintoihin. Lisäksi oppilaat reagoivat erilaisiin mainehaasteisiin ja käyvät pankissa lainaneuvotteluita. Yrityskylä Yläkoulun pelissä oppilaiden apuna ovat vastuuohjaajat. Vastuuohjaajat toimivat myös roolissaan eri maiden asiakkaina, joiden kanssa oppilaat käyvät myyntineuvotteluja 

Vaikuttavuus ja tutkimus

Tutustu Yrityskylä Yläkouluun ja ihastu!

Mitä jos yrityksenne toiminta pelillistettäisiin ysiluokkalaisille? Yrityskylän toiminnassa on mukana jo yli sata yrityskumppania.

 

Lue lisää 

Lisätietoja:

Kaisa Koistinen

Johtaja, Yrityskylä

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969