/ Artikkeli

Pk-yritykset Suomen johtotähtenä

Pk-yritysten eli pienten ja keskisuurten yritysten osuus työllistäjinä on Suomessa hyvin merkittävä. Nyt on aika auttaa suomalaisia pk-yrityksiä menestymään paremmin maailmalla!

Miten merkittäviä pk-yritykset ovat työllistämisen kannalta?

Suomen talous on jo pitkään levännyt tiettyjen toimialojen ja suuryritysten varassa. Teollisten työpaikkojen määrä on kuitenkin vähentynyt rajusti viime vuosina, ja uusien työpaikkojen luominen on jäänyt lähes yksinomaan pk-yritysten vastuulle.

Vuosien 2001–2012 aikana työllisten määrä lisääntyi Suomessa noin 109 000 henkilöllä. Tästä lisäyksestä pk-yritysten osuus oli peräti 92,5 prosenttia.

Olemme kovien haasteiden edessä. Arvioiden mukaan Suomen kansantalous vaatii 200 000 työpaikan lisäystä yksityissektorille vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän juuri pk-sektorille.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n pk-johtajan Jyrki Hollménin mukaan haaste ei ole vain kasvussa ja uusissa työpaikoissa, vaan jatkuvuuden turvaamisessa:

– Suomessa eläköityy tulevina vuosina kymmeniä tuhansia yrittäjiä, ja näistä toistakymmentä tuhatta on työnantajayrityksiä. Yrittäjyyden jatko on suomalaisten omissa käsissä.

Miksi suomalaiset pk-yritykset pitää viedä maailmalle?

Ulkomaankauppa eli vienti on erityisen tärkeää Suomen kaltaiselle pienelle markkinataloudelle. Viennin huima kasvu jatkui vuoden 1990-luvun alusta aina vuoteen 2008, mutta pysähtyi kansainvälisen finanssikriisin seurauksena vuonna 2009. Vienti ei sen jälkeen ole palannut entiselle tasolle.

Viennin osalta pk-yritysten osuus on vain 28 prosenttia, joka on vaatimaton luku esimerkiksi Ruotsiin ja Viroon verrattuna. Pk-yritysten kansainvälistymisaikomuksia onkin tuettava voimakkaasti, koska monet suomalaiset yritykset voivat kysynnän pienten kotimarkkinoiden takia kasvaa merkittävästi vain Suomen ulkopuolella.

Viime vuosina kansainvälistymisaktiivisuus on merkittävästi lisääntynyt ja Suomessa on vientiyrityksiä enemmän kuin koskaan. Aktiivisuutta tarvitaan kuitenkin lisää! Erityisesti Team Finland -verkosto edistää suomalaisten yritysten kasvua ulkomailla.

Eri toimialojen yrityksillä on yhtenäinen mielipide siitä, missä Suomella riittää opittavaa. Tärkeimpänä kehittämistarpeena pk-yritykset pitävät markkinointi- ja myyntiosaamista. Myös uuden teknologian hyödyntäminen on nähty yrityksissä kasvun piristysruiskeena.

Miten pk-yritykset pärjäävät Suomessa?

– Työpaikkojen turvaamiseksi ainoa ratkaisu on pk-yritysten kannustaminen kasvamaan ja työllistämään, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus alleviivaa.

Positiivista on, että osa pk-yrityksistä on ottanut kasvuhaasteen vastaan: Suomen yrittäjien barometrin mukaan joka kymmenennellä pk-yrityksellä on kasvuhalukkuutta.

Kysymys on myös siitä, haluavatko yritykset pysyä Suomessa. Tällä hetkellä yritystoimintojen siirtämistä harkitsevat etenkin keskisuuret teollisuusyritykset.

Syitä lähtöhaluihin ovat esimerkiksi korkeat työvoimakustannukset, edullisempi verokohtelu tai halu olla lähempänä uusia kasvumarkkinoita. Suomella onkin kova tehtävä luoda yrittämiselle houkuttelevat puitteet!

Lähteet: Kasvun manifesti (EK), Pk-yritysten toimintaympäristö (EK), Pk-yritysbarometri syksy 2014 (Suomen yrittäjät)

 

Kertausta: pieni, keskisuuri vai suuri yritys?

Mikroyritys: Alle 10 työntekijää

Pienyritys: Alle 50 työntekijää

Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää

 

PK-yritys: Alle 250 työntekijän yritys

Suuryritys: Vähintään 250 työntekijän yritys

Lähde: Suomen Yrittäjät