/ Artikkeli

Positiivinen CV apuna nuoren osaamisen tunnistamisessa

Positiivinen CV (PCV) on laaja-alaisten taitojen ansioluettelo, jonka avulla lapsi ja nuori oppii tunnistamaan osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

PCV:hen tallennetaan näyttöjä taidoista ja vahvuuksista eri ympäristöissä, koulussa, kotona, harrastuksissa ja kavereiden kanssa. PCV on arvioinnin uusi tulokas, perinteisen koulutodistuksen rinnalle tarvittu väline, jonka avulla lapsi ja nuori tulee nähdyksi vahvuuksiensa kautta. Se voi aluksi olla juliste tai vihko, myöhemmin kuitenkin digitaalinen applikaatio.

PCV:n avulla nuori pohtii työharjoitteluvaihtoehtoja, hakee kesätyöpaikkaa ja suuntautuu jatko-opintoihin. Arvokkaat palautteet työkokemuksista tallentuvat PCV:hen. Itsetuntemus kasvaa ja oma polku vahvistuu!

Lisätietoja: www.positiivinencv.fi