/ Uutinen

Saastamoisen säätiöltä ja Yksityisyrittäjäin säätiöltä merkittävät jatkorahoitukset – TATin palvelupolku laajenee ympäri Suomen

Saastamoisen säätiö tukee Talous ja nuoret TATin toimintaa kolmen vuoden aikana 675 000 eurolla ja Yksityisyrittäjäin säätiö 450 000 eurolla kolmen vuoden aikana. 

Saastamoisen säätiö tukee Talous ja nuoret TATin toimintaa kolmen vuoden aikana 675 000 eurolla ja Yksityisyrittäjäin säätiö 450 000 eurolla kolmen vuoden aikana. Säätiöiden tärkeällä tuella TAT jalkauttaa koko peruskoulun ja toisen asteen kattavat palvelut sisältävän palvelupolun ympäri Suomen ja kehittää opettajankoulutusta.   

”Nyt pääsemme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa viemään palveluitamme entistä tehokkaammin osaksi eri luokka-asteiden talous-, työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen opetusta. Uuden palvelupolun kautta nuoret saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet rakentaa tulevaisuuttaan ja näin kiinnittyä omaan alueeseensa vahvemmin. Saastamoisen säätiön ja Yksittäisyrittäjäin säätiön tuella on iso merkitys palvelupolun jalkauttamiselle.” iloitsee TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.    

Yksityisyrittäjäin säätiön rahoituksella koulutetaan opettajia työelämän, talouden ja yrittäjyyskasvatuksen teemoista lähi- ja webinaarimuotoisissa koulutuksissa. Yli 200 kunnan koulut käyttävät TATin palveluja ja koulutusten avulla opettajilla on entistä paremmat edellytykset hyödyntää koko TATIn palvelupolun palvelut sekä näin vahvistaa lasten ja nuorten työelämä-, talous- ja yrittäjyystaitoja.    

TATin palvelut tavoittavat vuosittain yli 690 000 nuorta ja 4600 opoa ja opettajaa.  Palveluiden mahdollistajana toimii TATin moniammatillinen henkilökunta, jolla on laajaa pedagogista osaamista talous-, työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen parista.    

Seuraavan kolmen vuoden ajan Saastamoisen Säätiö tukee myös perustettavan uuden Yrityskylä Alakoulun toimintaa alkuinvestointien jälkeen.    

”Saastamoisen säätiö on ollut tukemassa Yrityskylän toimintaa vuodesta 2012. Yhteiskunnalliset, etenkin nuorille suunnatut hankkeet ovat säätiölle tärkeitä, kertoo Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Petteri Karttunen.    

Saastamoisen Säätiön rahoituksella tuetaan myös TATin palvelupolun jalkauttamista, uuden Yrityskylä Alakoulun toimintaa, mahdollistetaan Yrityskylissä olevien artLABien jatkuminen valtakunnallisesti, sekä EMMA- ja Saastamoisen säätiön pienoismuseon jatko Yrityskylä Espoossa ja Itä-Suomessa.   

Lisätiedot:  

Jenni Järvelä
toimitusjohtaja, Talous ja nuoret TAT
jenni.jarvela@tat.fi
040 556 7156