/ Artikkeli

Sosiaaliala on niille, jotka haluavat auttaa toisia ihmisiä. Alalla on paljon työpaikkoja

Sosiaalialan ammattilaiset tekevät arvokasta työtä. Ala antaa mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa ja ehkäistä syrjäytymistä. Korkeasti koulutetut ammattilaiset toimivat hyvinvoinnin asiantuntijoina ja osaajina monipuolisissa työpaikoissa.

Alalla sinulla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työsi sisältöön ja omaan urakehitykseesi.

Opiskelu

Sosiaalityöhön pätevöityy suorittamalla ylemmän korkeakoulututkinnon, joka sisältää sosiaalityön pääopinnot, esim. yhteiskuntatieteiden maisteri tai valtiotieteiden maisteri. Opiskelun tavoiteaika on 5 vuotta.

Sosiaalialan ohjaukseen pätevöityy suorittamalla sosionomin, geronomin tai kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkinnon, opiskeluaika noin 3,5 vuotta.

Opiskelupaikat:

Sosiaalialan koulutusta on tarjolla monella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tutkintoja ovat muun muassa sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Yliopistoissa voi opiskella esimerkiksi yhteiskuntatieteitä tai valtiotieteitä ja hakeutua näin sosiaalialalle.

Työllistyminen

Sosiaaliala työllistää yli 190 000 ihmistä. Töitä on tarjolla ympäri Suomen niin yrityksissä, järjestöissä kuin julkisella sektorilla. Yksityisellä sektorilla työskentelee lähes 65 000 alan ammattilaista.

Alan yritykset:

Yksityisissä sosiaalipalveluissa toimii yli 2 500 eri kokoista työnantajaa, esimerkiksi Attendo Oy, Invalidiliitto, Mainio Vire Oy, Rinnekoti, Mikeva Oy, A-klinikkasäätiö, Mehiläinen Oy, Nuorten Ystävät, Esperi Care Oy, SPR, Suomen Tenavapäiväkodit Oy, Mediverkko Hoivapalvelut Oy.

Lisätietoa

Sosiaaliala on palveluala, jonka asiakkaana meistä jokainen on jossakin elämänsä vaiheessa. Työ sisältää esimerkiksi ongelmien ennaltaehkäisemistä, palvelujen tuottamista, ratkaisuvaihtoehtojen etsimistä, arviointia ja seurantaa sekä päätöksentekoa. Ala kasvaa ja monipuolistuu ja sinulla on alan ammattilaisena mahdollisuus työskennellä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai ryhtyä yrittäjäksi.

Tutustu alaan tarkemmin katsomalla ryhmäkodin ohjaaja Mika Litjan koulutuksesta ja työtehtävistä kertova video.