Vi är Ung företagsamhet och ekonomi

Ung företagsamhet rf & Ekonomi och ungdom TAT rf har sammanslagits.

Den nya föreningen Ung företagsamhet och ekonomi (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT) erbjuder tjänster som stöder arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter för skolor, läroanstalter och kommuner. Våra nätsidor www.nuortennyt.fi lanseras i början av augusti.
Instruktioner / Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9, Yrkesläroanstalt

Businesskurser: Ta i bruk materialet

Från den här sidan hittar du instruktioner till hur du kan ta Businesskursernas material i bruk. Närmare beskrivning av materialet hittar du här.

Bekanta dig med materialet med hjälp av våra testkurser

 1. Gå till adressen edu.tat.fi
 2. Registrera dig / logga in i lärandemiljön.
 3. Du hittar testkurserna i kursurvalet. Du kan titta närmare på kursinnehållet med att
  skriva ’Testkurs’ som kursnyckel.
 4. Obs! Om du bestämmer dig att använda studiematerialet, ska du skapa en egen
  kurs från färdiga kursbottnen (läs följande instruktioner).

Skapa ett eget kursbotten åt din grupp

Varje lärare skapar en egen kurs på basis av bottnen, med hjälp av instruktionerna nedan.

 • Gå till adressen edu.tat.fi
 • Registrera dig / logga in i lärandemiljön.
 • Skapa din egen kurs med hjälp av följande instruktioner:
 1. Tryck Lägg till en ny kurs och Skapa från ett botten
 2. Välj rätt kurs och tryck Använd kursbotten
 3. Välj som kategori Businesskurser 2021-2022 och tryck på Fortsätt.
 4. Fyll efter detta i kursens namn. Namnge så att man lätt kan känna igen din grupps
  kurs. Tillägg även årtal till namnet.
 5. Skapa kursen och vänta på att kursen laddas. Obs! Det räcker flera minuter för
  kursen att laddas – vänta i lugn och ro.
 6. När kursen är färdigt kopierad, kan du trycka på Visa kurs, och se kursen i
  kursurvalet.
 7. Du kan bläddra i kursinnehållet med att trycka i nedre hörnet på Fortsätt till kursen.
 8. Lägg till eleverna till kursen:
  SÄTT 1: Be eleverna att registrera sig i lärandemiljön på adressen edu.tat.fi.  Ge
  sedan dem kursnamnet och kursnyckel. Eleverna letar fram rätt kurs och registrerar
  sig med kursnyckeln.
  SÄTT 2: Gå till framsidan på din egen kurs och tryck på Lättlänk. Lägg till en ny
  begäran och bjud in studeranden till kursen med epost-adress. Du kan även lägga
  till en CVC-fil av studerandens information, då skickar systemet en inbjudningslänk
  åt alla kontaktpersoner i filen.
 9. Gå till framsidan av din egen kurs och skapa en Kursnyckel, så att enbart din egen
  grupp kan delta i kursen.

Nyckelord: