Vi är Ung företagsamhet och ekonomi

Ung företagsamhet rf & Ekonomi och ungdom TAT rf har sammanslagits.

Den nya föreningen Ung företagsamhet och ekonomi (Nuorten yrittäjyys ja talous NYT) erbjuder tjänster som stöder arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetsfärdigheter för skolor, läroanstalter och kommuner. Våra nätsidor www.nuortennyt.fi lanseras i början av augusti.
Spel och applikationer / Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9, Yrkesläroanstalt

Cashhjälte lär ut ekonomikunskaper som behövs i vardagen!

I Cashhjälte lever spelaren sig in i den ungas vardag och gör val som gäller den ungas ekonomi. I spelet får spelaren göra vanliga val, skapa balans mellan besparingar och konsumtion samt lära sig om värdespappershandel. Bäst klarar sig en spelare som kan greppa ekonomifrågor som helhet och samla in både penningsaldo och erfarenheter.

Spelet har tagits fram och det ekonomiska innehållet planerats av Ekonomi och ungdom TAT, Nordea och Börsstiftelsen. För det tekniska utförandet svarar spelbolaget 10Monkeys. Spelet är avsett för 13–17 åriga och ställs avgiftsfritt till alla spelares förfogande.

Varaktighet: 45–60 minuter

Utgivare/Författare: Talous ja nuoret TAT, Nordea, Pörssisäätiö

Nyckelord: