Video / Alla, Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9, Lågstadiet, Lågstadiet, åk 4-6, Yrkesläroanstalt

Det är dags att gå in för cirkulär ekonomi

Företagsbyn har stigit in i cirkulära ekonomins tidsperiod, men vad är egentligen cirkulär ekonomi? Med cirkulär ekonomi strävar man till att separera ekonomisk välfärd från naturresursernas överanvändning. På detta sätt sparar vi på våra naturtillgångar och bekämpar klimatförändringen. Var och en kan i sin vardag göra beslut som främjar cirkulär ekonomi.

Varaktighet: 2:55 minuuttia

Utgivare/Författare: Talous ja nuoret TAT

Publicerat: 08/2019

Nyckelord: