Video / Högstadiet, åk 7-9

Företagsbyn för niondeklassisterna

I lärandemiljön för Företagsbyn för högstadiet tävlar eleverna i att leda företag på internationella marknader. I elevernas ledningsgrupper som tävlar mot varandra har varje elev eget ansvarsområde.

Under spelet tillverkar och säljer teamen sina produkter till kunder och leder företaget ett imaginärt verksamhetsår. Vinnarteamet är det team som har uppnått ett bra affärsresultat och bästa ryktet.

I spelet förenas digital teknik och växelverkan.

Varaktighet: 2 minuter

Utgivare/Författare: Yrityskylä

Publicerat: 02/2018

Nyckelord: