Video / Lågstadiet, Lågstadiet, åk 4-6

Företagsbyn för sjätteklassisterna

Företagsby-helheten för sjätteklassister börjar med en lärarutbildning, varefter lärare håller 10 lektioner för sin klass. Helheten avslutas med ett besök i Företagsbyns lärandemiljö.

Lärandemiljön är elevernas samhälle, en miniatyrstad, där eleven jobbar i sitt eget yrke och får lön för sitt utförda arbete. Eleven fungerar också som konsument och medborgare i det finska miniatyrsamhället.

Företagsbyn når över 70 % av Finlands sjätteklassister. Företagsbyns lärandemiljöer finns i Helsingfors-Vanda, Sydöstra Finland, Östra Finland, Birkaland, Norra Österbotten och på svenska i Esbo, Österbotten och Egentliga Finland.

 

Varaktighet: 2 minuter

Utgivare/Författare: Yrityskylä

Publicerat: 05/2018

Nyckelord: