Material som kan beställas och laddas ned / Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9, Yrkesläroanstalt

Jobbcoachen självstudiematerial för unga

Självstudiematerialet för Jobbcoachen

Självstudiematerialet har publicerats som stöd för unga när de använder Jobbcoachen-appen. Materialet innehåller appens väsentligaste utmaningar inför arbetssökningen. Dessutom hjälper materialet med att skriva ett CV och ger anvisningar i hur man kan utnyttja Jobbcoachens CV-maskin när man ska skriva en meritförteckning. Jobbcoachens CV-maskin skapar automatiserat ett CV för den unga med endast ett fåtal klick.

Efter att den unga har slutfört självstudiematerialet, har hen bättre beredskap inför arbetssökningen.

Självstudiematerialet har skapats som en del av projektet Digitala coachningshelheten för arbetslivsfärdigheter för unga.

Självstudiematerialet lämpar sig inför sommarjobbssökningen

Detta självstudiematerial lämpar sig för unga som söker sommarjobb, deltidsjobb eller arbetspraktikplats.

Jobbcoachens självstudiematerial för unga som söker sommarjobb

Julkaisija/Tekijä: Talous ja nuoret TAT

Julkaistu: 05/2023

Avainsanat: