Digitalt material / Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9

Lär känna arbetslivet och förtjäna (TTT-modellen)

Denna sida behandlar Lär känna arbetslivet och förtjäna -modellen. Mer info om sommarjobb finns här.

Lär känna arbetslivet och förtjäna -sommarjobb, alltså TTT-modellen (tutustu työelämään ja tienaa) är en sommarjobbsmodell där unga erbjuds en två veckor lång sommarjobbserfarenhet. När du söker sommarjobb kan du fråga arbetsgivare ifall de tillämpar Lär känna arbetslivet och förtjäna (TTT) -modellen.

 

Vad är Lär känna arbetslivet och förtjäna -modellen (TTT)?

 

Vad: Ett två veckor (10 arbetsdagar) långt sommarjobb för unga.

För vem: Elever i grundskola, tionde klass, gymnasieelever och förberedande utbildning. Du kan inte få jobb enligt denna modell om du studerar på yrkesskola eller har redan examen. Redan en 13-åring kan få jobb ifall hen fyller 14 samma år.

Hur: Du söker sommarpraktikplats som vilket annat sommarjobb. Du kan alltså ringa, besöka stället eller skicka din arbetsansökan och CV till en arbetsplats som intresserar dig och fråga, om de tar emot sommarjobbare med Lär känna arbetslivet och förtjäna-modellen (Tutustu työelämään ja tienaa-malli). I alla branscher är TTT-praktik inte möjligt och om arbetsgivaren inte vet tillräckligt om saken, kan du tipsa hen om att fråga efter tilläggsuppgifter från det egna förbundet.

Så här söker du sommarpraktikplats via Bekanta dig med arbetslivet och tjäna-modellen

  • Fundera på hurudant ställe du skulle vilja sommarjobba på.
  • Gör en arbetsansökan.
  • Sök möjliga arbetsplatser. Du måste söka arbetsplats självständigt, eftersom ingen instans förmedlar dem. Kolla till exempel sommarjobbsplatser på Oikotie.
  • Var modig, besök företaget på plats och fråga: ”Kan man komma på Lär känna arbetslivet och förtjäna-sommarpraktik?” Uppmana arbetsgivaren att fråga om saken från sitt egna förbund, om hen inte kan svara.
  • Ge inte upp, fast det ibland kan ta mycket tid att söka jobb. Uthållighet belönas förr eller senare.
  • Kom ihåg att göra upp ett arbetsavtal med arbetsgivaren när du får en praktikplats.
  • För den två veckor långa praktikperioden betalas lön, som tidigare år varit kring 360-380 euro.
  • Be om ett arbetsintyg efter att sommarpraktiken tagit slut.

Möjligheten att under sommaren vara på samma arbetsplats eller samma bransch efter varandra varierar enligt bransch och bestäms i de olika branschernas kollektivavtal.

Videon nedan sammanfattar TTT-modellen (videon på finska).

 

 

Utgivare/Författare: Ekonomi och ungdom TAT

Publicerat: 02/2023

Nyckelord: sommarjobb, TTT-modellen