Material som kan beställas och laddas ned / Alla, Gymnasiet, Högstadiet, åk 7-9, Lågstadiet, Lågstadiet, åk 4-6, Yrkesläroanstalt

Material om ekonomi, arbetsliv och entreprenörskap för undervisningen i grundskolan

Vi har samlat in lärande innehåll som är lätt att implementera i lektioner för olika åldersgrupper. Det finns vinklar på varje ämne i innehållet. Dessa material kan användas för att bygga ett erfarenhetsfenomen eller MOK från veckans ekonomiska teman, arbetsliv och entreprenörskap.

Sidorna 4 – 19 grundskolmaterial + provordning för fenomenveckan.
Sidorna 20 – 37 gymnasiematerial + provorder för fenomenveckan.

Varaktighet: Olika ovaraktigheter

Utgivare/Författare: Talous ja nuoret TAT

Publicerat: 05/2021

Nyckelord:

Gå till materialet