/ Blogg

En liten världsförbättrare bor i oss alla – det borde utnyttjas vid utvecklingen av arbetslivet

Av det framtida arbetslivet förväntar sig unga bland annat god lön, bra arbetsmiljö och möjlighet till att jobba med betydelsefulla arbetsuppgifter. Dessa aspekter lyfts fram i rapporten TAT Ungas framtidsundersökning. Oftast handlar de viktiga aspekterna om branschens miljövänlighet, hur människonära branschen är samt branschens hållbara tillvägagångssätt.

I början av oktober fick republikens president Sauli Niinistö ett arbetspar åt sig, då Nella Salminen från Helsingfors hoppade i presidentens stövlar för en dag. Syftet med dagen var att lyssna på flickor och ge ett exempel på att flickor kan påverka.

Som en del av Girls Take over-jippot, som ordnas av barnrättsorganisationen Plan International, var Nella en dag som republikens president tillsammans med Sauli Niinistö.

– Det kändes att de på riktigt lyssnade vad jag hade att säga och de var intresserade av mina åsikter. De ska även ta i bruk mina idéer, kommenterar Nella Salminen.

– Till exempel frågade presidenten av mig hur jag anser att jämlikheten mellan flickor och pojkar inte förverkligas. Jag gav några exempel och han sa rakt, att han inte hade tänkt på dom aspekterna tidigare.

Av det framtida arbetslivet förväntar sig unga bland annat god lön, bra arbetsmiljö och möjlighet till att jobba med betydelsefulla arbetsuppgifter. Dessa aspekter lyfts fram i rapporten TAT Ungas framtidsundersökning. Oftast handlar de viktiga aspekterna om branschens miljövänlighet, hur människonära branschen är samt branschens hållbara tillvägagångssätt.

76 procent av unga anser att intressanta arbetsuppgifter är den viktigaste orsaken vid val av bransch. Unga vill att arbetet är betydelsefullt.

Ungas åsikter och önskemål vore guld värda för många företag. Ekonomi och ungdom TATs enkätundersökning av grundskoleelevernas praktikperiod 2020 (på finska)  visar att var fjärde elev ansåg uppgifterna vara ensidiga och var femte tyckte de var tråkiga.

En stor del av PRAO-praktikanterna söker sig till handelsbranschen. Ifall handlaren skulle ha PRAO-eleven med i hens egna arbetsdag istället för att praktikanten sorterar hyllor, skulle handlaren efteråt kunna konstatera i enlighet med president Niinistö, att hen inte tidigare hade tänkt på dessa synpunkter. Unga kan öppna handlarens ögon gällande nya tjänster, produkter och tankesätt.

Detta nya tankesätt förverkligades förra våren under DistansPRAO veckan, som går under namnet ”Finanssialan EtäTET”. De unga fick jobba med riktiga arbetsuppgifter i företagen samt komma med idéer till framtidens finansbransch.  Entusiasmen hos såväl praktikanterna som finanssektorns företag var stor. Det lönar sig att fortsätta på denna väg.

Jag frågade två personer som rekryterar unga vad de i sin tur förväntar sig av de unga.

De menar att det finns allt färre arbetsuppgifter vilka direkt lärs i skolan. Ingen förväntar sig ens sådant, – så man behöver inte vara orolig.

Enligt rekryterarna lönar det sig att vara redo att lära sig nytt och det ska man minnas nämna i arbetsintervjun.

Det är även värt att öva sociala färdigheter. Inget desto svårare än att fraserna: god morgon, god dag, tack, varsågod, förlåt och hej, finns i vokabulären. Arbetsplatsen är en social miljö och det är alltid trevligt att höra ett ”god morgon” från kollegan då man anländer till jobbet.