/ Nyheter

De nya Businesskurserna är klara att användas!

Våra businesskurser har förnyats och nu kan vi med glädje meddela att dessa tre omfattande kurshelheter är redo för användning. Businesskurserna är digitala läromaterial till andra stadiet – gymnasier och yrkesläroanstalter. Med hjälp av businesskurserna lär sig den studerande att hantera sin egna ekonomi, väsentliga arbetslivsfärdigheter och företagskunskap.

Med hjälp av dessa tre studiematerialspaket kan centrala framtidsfärdigheter övas. Exemplen i materialen kommer från verkliga affärslivet och de motiverar studerande till att lära sig om processerna och samtidigt få information om arbetslivet från flera olika branscher. Via exempel lär sig unga även kritiskt tänkande.

En kurshelhet är 38 timmar lång, men det är även möjligt att välja mindre helheter, som passar som stöd till den egna undervisningen. Dessutom kan helheten utvidgas med hjälp av tilläggsmaterialen.

Materialen kan studeras endera helt under lärarens ledning eller delvis som distansundervisning. Lärarna får automatiskt en lärarhandbok tillsammans med materialet och en powerpoint som kan användas då uppgifterna gås igenom tillsammans under lektionen. Materialet till läraren innehåller dessutom instruktioner till bedömningen.

Kurshelheterna:

Kontroll över den egna ekonomin (2sp)
Studiematerialet fungerar som ekonomilära på andra stadiet. Materialets tyngdpunkt är i att eleven lär sig hantera sin ekonomi. Målet är att kontroll över den egna ekonomin ses som en betydelsefull del av ett gott liv, samt att den unga vill bära ansvar över sin ekonomi och att hen i framtiden kan försörja sig själv. Studiematerialet väcker eleven till att uppfatta fenomen i den globala marknaden. Den unga lär sig om att tjäna pengar, ansvarsfull konsumering, besparingar samt placeringar, försäkringar och låntagande.

Arbetslivskunskap (2sp)
Arbetslivskunskap-studiematerialet uppmuntrar den unga till att planera sin framtid samt förstärka sina fortbildnings- och arbetslivskompetenser. Eleven lär sig arbetslivskunskaper, vilka hen kommer att ha nytta av i det ständigt förändrande arbetslivet. Med hjälp av mångsidiga uppgifter förbereder sig den unga för arbetssökande. Hen lär sig även att känna igen den egna kompetensen. Kännedomen av olika karriärer ökar och eleven får veta om olika typer av sysselsättning. Interaktionskunskaper poängteras i materialet – bland annat samarbets- och förhandlingskunnande. Jämställdhet lyfts fram som en viktig arbetslivskunskap. Eleven uppmuntras till att ta hand om sin hälsa och arbetsförmåga samt värdera arbetsmiljön.

Företagskunskap (2sp)
Via Företagskunskap-studiematerialet bekantar sig den unga med företagande och hen lär sig initiativtagande, organisering, planering och kreativitet. Läromaterialet erbjuder färdigheter till att bli företagare med hjälp av information, uppgifter och via olika exempel och modeller. Materialet uppmuntrar till att fundera på företagande som ett alternativ och ger samtidigt basinformation om hur betydelsefullt företagande är för både individen och samhället. Således passar materialet både elever som blir företagare som också dem som blir arbetstagare. Med hjälp av studiematerialet lär sig den unga att känna igen sina egna styrkor, observera företagsverksamhetsmöjligheter, samt förverkliga egna idéer. De unga får bekanta sig med grunderna i försäljning och kundbetjäning samt fundera på igenkännande av olika kundgrupper. Även marknadsföring diskuteras. I materialet granskas också olika delar av ansvarfull affärsverksamhet samt cirkulär ekonomi.

Du hittar kurshelheterna på vårt Moodle-underlag på edu.tat.fi !
Har du frågor? Kontakta oss gärna på bisneskurssit@tat.fi