FÖR BESLUTSFATTARE

 

Kommunens viktigaste partner i ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetsfostran

TATs mål är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. Vi är en nationell påverkare och kommunens viktigaste partner när det kommer till ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetsfostran. Vi erbjuder kommuner och proffs inom utbildningssektorn en omfattande servicestig, med innehåll och material från lågstadiet till andra stadiet – till alla ungdomar. Genom att delta i TATs servicestig får alla barn och ungdomar i kommuner ta del av inspirerande och dokumenterat effektfull ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetsfostran.

Enbart i TATs Företagsbyar deltar 246 kommuner, vilket betyder nästan 80 % av hela landet. Vi når som bäst 86% av hela den nationella åldersklassen. Enligt TAT Ungas framtidsrapport påverkar deltagande i TATs tjänster på ett synligt sätt ungas attityder gentemot likabehandling, klimatförändringen och glädje att lära sig. Med vår hjälp är unga mer ivriga att verka för en ännu bättre framtid.

Är du intresserad av partnerskap? Ta kontakt!

Jussi Ylitalo

Chef för samhällsrelationer

jussi.ylitalo@tat.fi

050 591 3001

Med oss har vi över 100

företagspartner, allt från internationella börsbolag till lokala små och medelstora företag.

I TAT Ungas framtidsrapport 2021 svarade nästan 15 000

unga från högstadiet och andra stadiet.

Vi verkar på 13

orter runt om i Finland.

Bli samarbetspartner

Kom med som samarbetspartner?


Delta även i TATs verksamhet. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och får synlighet för er verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktuppgifter

TATs servicestig

Åk 8. Cashhjälte