För lärare, studiehandledare och proffs inom det pedagogiska området

Vi erbjuder den nyaste kunskapen och perspektiv som stöd för undervisningen

TAT erbjuder ett inspirerande sätt att genomföra ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetsfostran. Vår servicestig är en helhet som är byggt för proffs inom undervisningssektorn. Den erbjuder innehåll från lågstadiet till andra stadiet – till alla barn och ungdomar. Vår servicestig innehåller material och verktyg som är utvecklade av pedagogiska proffs, såsom spel, uppgifter, kurser och videoinnehåll. Det går att hoppa med på servicestigen när som helst!

Syftet med allt vårt arbete är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. Vår servicestig når årligen hundratusentals barn och unga, som bäst 86% av hela den nationella åldersklassen.

Tjänster för skolorna

Vi erbjuder olika tjänster för aktörer inom undervisningssektorn som stöd för arbete och undersökning. Bekanta dig här:

Materialbanken som stöd för läraren

Allt lärarmaterial som stöd för undervisningen och verksamheten hittas från vår materialbank

Evenemang och utbildningar

I kalendern har vi samlat alla TATs utbildningar och evenemang som stöder undervisningen av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetskunskap. Varmt välkommen med!