NU ÄR VI NYT

Ung Företagsamhet rf & Ekonomi och ungdom TAT har nu sammanslagits

Den nya organisationen Ung företagsamhet och ekonomi NYT erbjuder tjänster som stöder arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetskunskaper för skolor, läroanstalter och kommuner. Vår målsättning är att alla barn och unga får en möjlighet att lära sig viktiga framtidskunskaper, oavsett utgångspunkter. Vi strävar efter att barn och unga har färdigheter att bemöta det föränderliga arbetslivet, kan hantera den egna ekonomin och känna igen sina styrkor.

Från och med nu kan vi erbjuda en alltmer heltäckande servicestig som stöd för undervisning av ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetsfärdigheter.

Vår nya webbplats öppnar i augusti på adressen nuortennyt.fi. Denna webbplats kommer att vara i bruk till dess.

Servicestigen

Vi är en riksomfattande påverkare som enligt undersökningar är en effektiv samarbetspartner när det kommer till undervisning av ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetskunskap. Vi erbjuder en omfattande servicestig för kommuner och proffs inom utbildningen. Servicestigen erbjuder innehåll och material enligt läroplanen från grundskolan till andra stadiet – för varje ung person.

Med hjälp av vår servicestig lär sig varje ung person att känna igen sina styrkor, blir ivrig över framtiden och uppmuntras att sträva efter sina drömmar. Förutom ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetskunskaper förstärker servicestigen också känslan av delaktighet och uppmuntrar unga att verka för likabehandling och ett hållbarare samhälle.

TATs tjänster för alla årskurser

Åk 4. Cashhjälte Junior

Åk 8. Cashhjälte

Åk 8-9. Världens största distansPRAO

TATs Investerarskola

Vår verksamhet och våra material når årligen hundratusentals

barn och unga.

Undersökningsresultaten visar att tack vare våra tjänster

vill unga jobba för en allt bättre framtid

Vi finns på 13 orter

runt om i Finland och vi har 246 kommuner som samarbetspartner.

TAT Ungas framtidsrapport 2022 har lanserats!

TAT Ungas framtidsrapport 2022 är Ekonomi och ungdom TATs årliga ungdomsundersökning, som kartlägger ungas förväntningar och attityder inför arbetslivet.
Det här året svarade nästan 6400 unga på enkätundersökningen. Taloustutkimus utförde undersökningen.

Du hittar undersökningens resultat här.

 

TAT Ungas framtidsrapport 2022 lanserades 25.5.

TATs specialsakkunniga Lauri Vaara, framtidsforskare Otto Tähkäpää, direktör för HR och kommunikation Katri Viippola, ekonomi-influencer Ronja Roms, gymnasieelev Eelis Ojala samt Ekonomi och ungdom TATs direktör Liisa Tenhunen-Ruotsalainen diskuterade resultaten. Elina Niskanen fungerade som konferencier för tillfället.

Bli samarbetspartner?

TAT erbjuder ett inspirerande sätt för företag att förverkliga sitt samhällsansvar och skapa en positiv arbetsgivarbild. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och ni gör er verksamhet känd på ett ansvarsfullt sätt. Det bästa är att partnerskapet är lätt, roligt och meningsfullt på riktigt!

För företag