EKONOMI
ARBETSLIV
FÖRETAGANDE

Ekonomi och ungdom TAT är en riksomfattande påverkare. Vårt syfte är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. Vi utvecklar ungdomarnas ekonomi-, arbetslivs- och företagarkompetens tillsammans med skolor, universitet, företag, kommuner och stiftelser.

Servicestigen

Vi är en riksomfattande påverkare som enligt undersökningar är en effektiv samarbetspartner när det kommer till undervisning av ekonomi- arbetslivs- och företagsamhetskunskap. Vi erbjuder en omfattande servicestig för kommuner och proffs inom utbildningen. Servicestigen erbjuder innehåll och material enligt läroplanen från grundskolan till andra stadiet – för varje ung person.

Med hjälp av vår servicestig lär sig varje ung person att känna igen sina styrkor, blir ivrig över framtiden och uppmuntras att sträva efter sina drömmar. Förutom ekonomi-, arbetslivs- och företagsamhetskunskaper förstärker servicestigen också känslan av delaktighet och uppmuntrar unga att verka för likabehandling och ett hållbarare samhälle.

TATs tjänster för alla årskurser

Åk 3. Mitt liv, mitt ansvar

Åk 4. Cashhjälte Junior

Åk 8. Cashhjälte

TATs Investerarskola

Kommande evenemang och utbildningar

Vår verksamhet och våra material når årligen hundratusentals

barn och unga.

Undersökningsresultaten visar att tack vare våra tjänster

vill unga jobba för en allt bättre framtid

Vi finns på 13 orter

runt om i Finland och vi har 246 kommuner som samarbetspartner.

TAT Ungas framtidsrapport 2022 har lanserats!

TAT Ungas framtidsrapport 2022 är Ekonomi och ungdom TATs årliga ungdomsundersökning, som kartlägger ungas förväntningar och attityder inför arbetslivet.
Det här året svarade nästan 6400 unga på enkätundersökningen. Taloustutkimus utförde undersökningen.

Du hittar undersökningens resultat här.

 

TAT Ungas framtidsrapport 2022 lanserades 25.5.

TATs specialsakkunniga Lauri Vaara, framtidsforskare Otto Tähkäpää, direktör för HR och kommunikation Katri Viippola, ekonomi-influencer Ronja Roms, gymnasieelev Eelis Ojala samt Ekonomi och ungdom TATs direktör Liisa Tenhunen-Ruotsalainen diskuterade resultaten. Elina Niskanen fungerade som konferencier för tillfället.

https://youtu.be/fWMSs4nadtA

Bli samarbetspartner?

TAT erbjuder ett inspirerande sätt för företag att förverkliga sitt samhällsansvar och skapa en positiv arbetsgivarbild. Som samarbetspartner erbjuder ni barn och unga en möjlighet att bekanta sig med er bransch och ni gör er verksamhet känd på ett ansvarsfullt sätt. Det bästa är att partnerskapet är lätt, roligt och meningsfullt på riktigt!

För företag (på finska)