/ Nyheter

Baskunskaper i ekonomi stöder uppväxten till ansvarsfull individ – den populära lektionshelheten för tredjeklassare utkommer på svenska 2023

Den förnyade lektionshelheten möjliggör en alltmer omfattande undervisning i ekonomi- och ansvarsfullhetsfrågor i grundskolan. Under lektionerna blir man bekant med att hantera den egna ekonomin, ägande, beskattning och begreppet ansvar, som man bekantar sig extra noggrant med.

Lektionshelheten Mitt liv, mitt ansvar, som förnyades på finska i våras, möjliggör inspirerande ekonomifostran för åk 3–6 baserat på läroplanen. Redan över 70 000 grundskoleelever har deltagit i Mitt liv, mitt ansvar -lektionerna.

Lektionshelheten ingår tredje årskursens läromaterial i TATs servicestig och innehåller fem videoklipp för lektionerna, samt ett brett sortiment av läromedel. Figuren Jasu, som ses i videoklippen och spelas av Ernest Lawson, bekantar genom sina historier eleverna med pengaanvändning, ägande, beskattning, arbetslivet och företagande, samt framför allt med begreppet ansvar. Lektionshelheten stärker elevens aktörskap samt skapar en förståelse av att de egna valen påverkar den egna och den gemensamma framtiden. Det centrala målet med lektionerna är läroplansenligt att växa upp till en ansvarsfull individ samt att förhindra snatteri. I läromedlen får eleverna bekanta sig med en polis som talar om snatteri och tillit.

”Ibland har de unga svårt att förstå hur de egna valen påverkar både den egna och också den gemensamma framtiden. För att växa upp till en ansvarsfull samhällsmedlem är det i central roll att i ett tidigt skede lära sig om baskunskaper i att hantera sin ekonomi.”
Riikka Ahonvala, sakkunnig inom ungas arbetsliv, Ekonomi och ungdom TAT

Samarbetet mellan Ekonomi och ungdom TAT samt Finsk handel och dess medlemsföretag fortsätter, med målet att stärka ekonomikunskaper och ansvarsfullt agerande i årskurs tre. Målet är nu att ytterligare öka på helhetens effekt samt skapa en svenskspråkig version av lektionshelheten. Stockmann går in i samarbetet som ny partner.

Vi är glada att Mitt liv, mitt ansvar –samarbetet fortsätter med en stark partnergrupp. Handeln vill vara med och stärka ungas ansvarskänsla, förhindra snatteri samt förstärka förståelsen av ägande och pengaanvändning. Det är också viktigt att få de unga att se positivt på den egna framtiden och arbetslivet, säger Pia Pere-Vanhanen, direktör för kommunikation och ansvar inom Finsk handel.

Undervisningen i ekonomihantering och ansvarskänsla kan göras på många olika sätt i skolorna. Mitt liv, mitt ansvar –helheten kan integreras som en del av lektionerna. Lektionshelheten kan också genomföras som en tvärvetenskaplig undervisningshelhet eller som en temahelhet. Mitt liv, mitt ansvar –helheten innehåller färdiga lektionsplaner, undervisningsvideoklipp samt ett brett utbud av lärarmaterial som stöd för att behandla ämnet.

Mitt liv, mitt ansvar -lektionshelheten publiceras på svenska under 2023.

Den 1.11.2022 inleder Riikka Ahonvala, sakkunnig inom ungas arbetsliv hos Ekonomi och ungdom TAT, som ny projektchef för servicen. Lektionshelheten Mitt liv, mitt ansvar har planerats i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Rådet för brottsförebyggande och Finsk handel, tillsammans med dess partnerföretag Kesko, K-Köpmannaförbundet, Lidl, S-gruppen, Stockmann och Tokmanni.

Riikka Ahonvala

Sakkunnig inom ungas arbetsliv

riikka.ahonvala@tat.fi

050 524 2568