Vad är TAT?

Vi jobbar för att unga ska ha en lysande framtid!

Vårt syfte är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. I praktiken betyder det att vi erbjuder kommuner och läroanstalter tjänster, lärandehelheter och utbildningar, så att varje ungdom, oberoende bakgrund, får en chans att lära sig viktiga framtidsfärdigheter.

Vår verksamhet når över 80 % av diverse åldersgrupper. Årligen medverkar vi i hundratusentals ungas liv med att inspirera dem till lärande. Vi vill att unga ska lita och tro på deras kunnande.

Ekonomi och ungdom TAT är en riksomfattande påverkare, vars verksamhet finansieras bland annat av TT-stiftelsen, Finlands näringsliv EK, företag, stiftelser, Undervisnings- och kulturministeriet samt kommuner. Den svenskspråkiga verksamheten finansieras i huvudsak av SFV och Kulturfonden. Vi utvecklar ungdomarnas ekonomi-, arbetslivs- och företagarkompetens tillsammans med skolor, universitet, företag, kommuner och stiftelser.

Servicestig

TATs verksamhet byggs runt vår omfattande servicestig. Servicestigen erbjuder mångsidiga och aktuella innehåll, skapade av våra experter. Den inkluderar hela vägen från lågstadiet till andra stadiet och är riktad till varje ung person. TATs servicestig omfattar helheter som utvecklar ekonomi-, arbetslivs- och företagskunskap, vilka såväl kommuner som enskilda lärare kan utnyttja som en del av utförandet av läroplanen. TATs servicestig försäkrar att varje ungdom får tillräcklig med stöd för att behärska väsentliga framtidsfärdigheter. Lärare eller kommuner kan hoppa med i TATs servicestig under vilken årskurs som helst – ju tidigare, desto bättre!

I vår verksamhet deltar 86 %

av sjätteklassarna i Finland.

Vi är tillsammans över 50

experter och över 100 arbetstagare som möjliggör vår verksamhet.

Vi finns på 13

orter runt om i Finland.

Bekanta dig med vår verksamhet

Ekonomi och ungdom TATs nuvarande strategi trädde i kraft i maj 2020. Vårt syfte är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället.

 

Läs mer om vår verksamhet från årsberättelsen (på finska)

Faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifter

Vi ber er vänligen att använda er av våra faktureringsadresser och instruktioner. Huvudsakligen önskar vi oss fakturorna som e-fakturor.

Faktureringsinstruktioner (på finska)