/ Nyheter

Österbottens niondeklassare får nu möjlighet att delta i Företagsbyn för Högstadiet på svenska i Vasa

Den populära inlärningshelheten Företagsbyn fortsätter nå nya målgrupper och nu öppnar vi en ny Företagsby för högstadiet i Vasa. Från och med april 2023 intar 720 svenskspråkiga Österbottniska ungdomar den splitternya och moderna spelarenan.

Eleverna och lärarna som deltar kommer från Jakobstad, Korsholm, Kristinestad, Kronoby, Pedersöre och Vasa.

Företagsbyn är en internationellt prisad inhemsk utbildningsinnovation, där eleverna får testa på arbetslivet och företagsamhet samt hantering av pengar. Företagsbyhelheten består av lärarutbildning, lektioner i skolan och till sist den upplevelserika dagen i Företagsbyns lärandemiljö. Över 100 000 barn och unga deltar årligen i Företagsbyns verksamhet runt om i landet.

I Företagsbyn får eleverna styra ett riktigt företag

Företagsbyn för högstadiet är en spelarena om ekonomi och arbetsliv. Eleverna får bilda team och representera riktiga företag under ett imaginärt år i företagets verksamhet, som på spelarenan är två timmar. Innan spelet har eleverna i skolan jobbat med uppgifter om företagsamhet och arbetsliv, samt fått olika ansvarsroller i teamet. Ett fungerande team är kanske det allra viktigaste, eftersom alla har en egen roll och allas insats behövs för att teamet har en chans att vinna. Under spelets gång får eleverna sälja och marknadsföra sina produkter, räkna ett lukrativt pris samt kämpa emot kriser och oväntade händelser som drabbar företaget. Till sist vinner teamet med topplacering i rörelseresultatet och bäst rykte av alla.

Företagsbyns effekter har forskats i flera omgångar och enligt undersökningar ökar Företagsby-helheten elevernas ekonomikunskaper och får det lokala näringslivet att bli mer bekant. Dessutom kan man se att elever som deltagit i Företagsbyn söker ivrigare sommarjobb och anser sig ha färdigheter som behövs i det framtida arbetslivet.

Långvariga samarbetspartnern Nordea erbjuder riktiga bankerfarenheter

I Företagsbyn får eleverna också öva på att besöka en riktig bank och till exempel förhandla om lån. Banken hjälper elevernas ledningsgrupper även med att starta företagsverksamheten och ger värdefull information om företagsverksamhet. Erfarenheten som fås i Företagsbyn kan vara till stor nytta i till exempel framtida arbetsintervjuer för ungdomarna. Nordea är Företagsbyns långvariga samarbetspartner och är ivrig att komma med i verksamheten även på svenska i Vasa.

– Nordea har varit Företagsbyns samarbetspartner från starten 2012. Det är fint att Vasa fick en egen Företagsby för Högstadiet som komplement till Företagsbyn för Lågstadiet som redan verkar där. Nordea erbjuder ett partnerskap för Företagsbyn, där vi stöder ekonomikunskaper hos barn och unga med hjälp av sponsorering och frivillig handledarverksamhet”, säger Kristian Ranta, ansvarig för Nordea i Österbotten. Frivilliga från Nordea har verkat som handledare i Företagsbyn och Kristian Ranta har även själv deltagit i dessa handledararbetsdagar.

 

Läs mer om Företagsbyn för Högstadiet

Tilläggsuppgifter

Jenni Haapala

Sakkunnig, Företagsbyn

jenni.haapala@tat.fi

050 573 4131

Pertti Immonen

Partnerskapschef, Mellersta och Östra Finland

pertti.immonen@tat.fi

040 0931 565