/ Nyheter

Över 20 000 barn och unga firar Företagardagen runt om i Finland

Företagardagen firas på måndagen 5.9 redan för 25:e gången. Det här året är barn och unga i fokus för festligheterna, då Ekonomi och ungdom TAT har äran att fungera som huvudarrangör för dagen. TATs evenemangshelhet under Företagardagen gör barn och unga bekanta med företagandets många former och inspirerar till en företagsam livsattityd. Veckans evenemang når över 20 000 elever och studerande runt om i Finland.

Den riksomfattande Företagardagen firas det här året med en mångsidig evenemangshelhet. Företagsamhet lyfts fram bland annat i TATs Företagsbyar runt om i Finland, då Företagardagens fest ordnas på tio olika orter för grundskoleelever. Femte- och sjundeklassarna från Tammerfors, Åbo, Kuopio, Uleåborg, Lahtis, Jyväskylä, Vasa, Villmanstrand, Esbo och Helsingfors med omnejd är inbjudna till festen. Målet med Företagardagen är att göra barn och unga bekanta med företagandets olika former, vägleda i att känna igen de egna styrkorna samt inspirera till företagande och en företagsam livsattityd.

– Att lyfta fram olika former av företagande och förebilder är viktigt, så att unga har en möjlighet att bli inspirerade av företagsamhet. Med hjälp av vår servicestig för vi arbetslivs-, ekonomi- och företagsamhetskunskap till skolorna från första klass till andra stadiet enligt läroplanen, konstaterar Ekonomi och ungdom TATs verkställande direktör Jenni Järvelä.

Ekonomi och ungdom TAT ordnar dessutom en festsändning Företagardagen till ära från Tammerfors Företagsby till Finlands grundskoleelever. Unga företagares intervjuer inspirerar i sändningen och dessutom hörs talturer av finansminister Annika Saarikko och Tammerfors borgmästare Anna-Kaisa Ikonen. Festsändningen kulminerar i bandet Gasellits livespelning. Som konferencier för sändningen fungerar trollkonstnär och mentalist Johannes Malkamäki. Företagardagens festsändning genomförs i samarbete med Tammerfors stad och studerande från yrkesinstitutet Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ansvarar för det tekniska genomförandet

– Det är fint att också ivriga och kunniga unga nya företagare har varit med i planeringen och produktionen av olika delområden. Det är fantastiskt att unga nuförtiden erbjuds många olika alternativ till företagande. Samarbetet mellan skolor, kommuner och de olika aktörerna inom företagsamhetsfostran är viktigt. På den här fronten gör TAT ett otroligt bra och framgångsrikt arbete, berömmer ordförande för stiftelsen Yrittäjän päivä, företagarråd Riitta Antinmäki.

Även Europas största businessevenemang för studerande på andra stadiet, Ekonomi och ungdom TATs Takeoff, arrangeras under Företagardagens vecka 7.9 i Otnäs i Esbo. Det går att delta i det streamade evenemanget från alla delar av Finland.

Läs mera

 

Tilläggsuppgifter:
Jenni Järvelä
Verkställande direktör
Ekonomi och ungdom TAT
jenni.jarvela@tat.fi
040 556 7156

Företagardagen har firats årligen 5.9 sedan år 1997. Den årliga Företagardagen arrangeras av stiftelsen Yrittäjän Päivä, vars bakgrundskrafter är en bred mängd aktörer från Finlands näringsliv och företagsaktörer. Stiftelsens verksamhet har som uppgift att stöda företagsverksamhet och främja uppskattningen för företagande. År 2022 fungerar Ekonomi och ungdom TAT som huvudarrangör för Företagardagen. I evenemangen beaktas särskilt barn och unga. Ekonomi och ungdom TATs syfte är att varje ungdom blir inspirerad av arbetslivet, lär sig hantera sin ekonomi och vill fungera som en företagsam medlem av samhället. TAT erbjuder kommuner och läroanstalter tjänster, lärandehelheter och utbildningar, så att varje ungdom, oberoende bakgrund, får en chans att lära sig centrala framtidsfärdigheter. I TATs verksamhet deltar redan över 106 000 barn och unga, i 246 kommuner.