Publikation

TAT Ungas Framtidsrapport 2021: Arbetslivslandskap

TAT Ungas framtidsrapport ger årligen den senaste informationen om vad högstadieelever och studerande på andra stadiet tycker om framtiden. Tre glädjeämnen och tre farhågor har tagits upp i denna publikation. Temana har diskuterats med experter till exempel i samband med publiceringen av resultaten i maj samt på Suomi Areena i juli. Bidragen från dessa diskussioner har använts i denna publikation för att tolka resultaten från olika perspektiv.

 

Ladda ner