Åk 2. BLI BEKANT MED ARBETE OCH YRKEN (publiceras enligt planen på svenska under 2023)

Den första kontakten till arbetslivet kommer ofta via föräldrars eller bekantas yrken.

Bli bekant med arbete och yrken är TATs lärandehelhet riktad till andra klassen som gör eleverna bekanta med grunderna i arbetande och mångfalden av yrken via den egna bekantskapskretsen. Helheten lanseras 2023 och enligt planen finns helheten tillgängligt på svenska under 2023.

TATs övriga tjänster från första klass till slutet av andra stadiet

Åk 8. Cashhjälte

Åk 3. Mitt liv, mitt ansvar

Åk 4. Cashhjälte Junior

Åk 8-9. PRAO-tjänster

TATs Investerarskola