Åk3: MITT LIV, MITT ANSVAR (publiceras enligt planen på svenska under 2023)

Lektioner som förstärker aktörskap för tredjeklassare om grunderna i den egna ekonomin och det egna ansvaret

Det centrala innehållet i Mitt liv, mitt ansvar-lektionerna är ägande, den egna penninganvändningen och förhindrandet av snatteri.
Under lektionerna åskådliggörs betydelsen av ansvar genom historier och elevens förståelse för ägande, eget ansvar och dess betydelse för den egna framtiden byggs upp. På lektionerna diskuteras också skatter, företagande och arbetsliv.

Den förnyade och utvidgade helheten med fem lektioner som baserar sig på läroplanen är riktad speciellt till tredjeklassare, men den passar även utmärkt för elever i åk 4-6.
Mitt liv, mitt ansvar – lektionerna är förverkligade i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Rådet för brottsförebyggande samt Finsk Handel och dess medlemsorganisationer.

Vi utvecklar våra svenskspråkiga tjänster och enligt planen kommer det här materialet att finnas tillgängligt på svenska under år 2023.

Mitä:

Videomuotoinen oppitunti, joka opettaa vastuuta

  • Näpistysten ehkäisy
  • Omistaminen
  • Oman rahan käyttö

Missä:

Oppitunnilla luokassa tai etänä osana opetussuunnitelman mukaista yhteiskuntaopin opetusta (3.–6. lk., L6 & L7)

Mun elämä, mun vastuu -oppitunti on alakoulun yhteiskuntaopin tunnille sopiva kokonaisuus, jonka avulla lapset oppivat perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti vastuullista toimintaa ja siihen kasvamista. Opettajalle helppo ja valmis oppituntipaketti.

Miten toimii:

Oppitunnin kokonaiskesto on 45 minuuttia. Siihen kuuluu:

  • 10 minuuttia aiheeseen orientoiva alkutehtävä
  • 25 minuutin mittainen video
  • 10 minuuttia aihetta syventävät loppuharjoitukset

Opettajan tukimateriaali sisältää lisää vinkkejä siihen, miten aihetta voi käsitellä muilla oppitunneilla.

Kenelle:

4.- ja 5.-luokkalaisille lapsille opettajan johdolla tai virtuaalisesti

Kumppanit

Tukijat

Åk 3. Mitt liv, mitt ansvar

Åk 4. Cashhjälte Junior

Åk 8. Cashhjälte

Åk 8-9. PRAO-tjänster

TATs Investerarskola