Åk3: MITT LIV, MITT ANSVAR (publiceras enligt planen på svenska under 2023)

Fem lektioner med färdigt material och videoklipp

Lektioner som förstärker ansvarstagande och förståelse för den egna ekonomin

Det centrala innehållet i Mitt liv, mitt ansvar-lektionerna är ägande, den egna penninganvändningen och förhindrandet av snatteri. Under lektionerna åskådliggörs betydelsen av ansvar genom historier och elevens förståelse för ägande, eget ansvar och dess betydelse för den egna framtiden byggs upp. På lektionerna diskuteras också skatter, företagande och arbetsliv.

Den förnyade och utvidgade helheten med fem lektioner som baserar sig på läroplanen är riktad speciellt till tredjeklassare, men den passar även utmärkt för elever i åk 4-6. Mitt liv, mitt ansvar – lektionerna är förverkligade i samarbete med Utbildningsstyrelsen, Rådet för brottsförebyggande samt Finsk Handel och dess medlemsorganisationer.

Vi utvecklar våra svenskspråkiga tjänster och enligt planen kommer det här materialet att finnas tillgängligt på svenska under år 2023.

Ekonomihantering

Uppbyggnad

 • Lektion 1: Vi sätter igång: Mitt liv, mitt ansvar
 • Lektion 2: Mitt, ditt & vårt
 • Lektion 3: Ekonomin i skick: Mina pengar, mina planer
 • Lektion 4: Företagsamhet lönar sig alltid
 • Lektion 5: Vår framtid, vårt ansvar
Ansvarstagande

Vad lär man sig

 • Under lektionerna får eleverna bekanta sig med hur samhället fungerar 
 • Eleverna får mod att agera ansvarsfullt och aktivt i samhället 
 • Hantera den egna ekonomin
 • Får en uppfattning om hur företag fungerar
 • Övningar i hur man beaktar miljöns hållbarhet i sin verksamhet
Baserar sig på läroplanen

Hur fungerar helheten

Inlärningshelheten kan integreras som en del av olika ämnen eller verkställas som en ämnesövergripande helhet eller temavecka.

Mitt liv, mitt ansvar -helheten innehåller: 

 • Färdiga lektionsplaner
 • Undervisningsvideon
 • Lärarens material, som stöder behandlingen av ämnet tillsammans med eleverna 

Materialen och videoklippen publiceras på denna sida senare under våren.

Ta hand om den egna ekonomin

Se på trailer-video om helheten Mitt liv, mitt ansvar. På finska.

Vad tycker tredjeklassare om lektionernas temaområden?

Ansvar betyder att man tar hand om sig själv och andra kan lita på dig

tredjeklassares åsikt om ansvar

Med pengar kan man köpa saker pengar kan vara en sedel eller ett mynt.

tredjeklassares åsikt om pengar

Om jag har ett äpple, kan inte min kompis ta den utan lov för jag äger den.

tredjeklassares åsikt om ägande

Lärandehelhetens innehåll och målsättning

Lektionsinnehåll

Kunskapsmål

Lärandehelheten och läroplanen

Presentation av materialet och information om dess användning

Ett färdigt Wilma-meddelande till vårdnadshavare

Våra samarbetspartner