Åk 8-9 PRAO-TJÄNSTER

Praktisk arbetslivsorientering

Praktisk arbetslivsorientering, alltså PRAO, är verksamhet enligt den officiella läroplanen. PRAO-perioder ordnas i alla grundskolor, så hela den nationella åldersklassen nås av verksamheten. Perioden för den praktiska arbetslivsorienteringen är en vecka för åttondeklassare, en till två veckor för niondeklassare och en vecka för gymnasieelever (varierar enligt skola). Perioden avläggs på en arbetsplats som eleven eller eleverna valt, där eleven går till den valda arbetsplatsen och utför arbete som passar hen under ledning av en vuxen person.

Under perioden får den unga information och erfarenhet om olika yrken och arbetslivet, lär sig kartlägga sina egna kunskaper samt idéer och inspiration för att göra upp framtidsplaner.

PRAO är 1-2

veckor lång arbetslivsorientering

Från materialbanken hittar du 10

PRAO-modeller, där du hittar tilläggsinformation om olika sätt att förverkliga PRAO-perioden

TATs materialbank omfattar 38

material, instruktioner och guider som stöd för PRAO-perioden

Ladda ner Jobbcoachen

TIPS: Förbered dig inför PRAO och sök PRAO-platser med hjälp av appen

Appen Jobbcoachen är en mobilapp för 13-25 åringar. Appen är avgiftsfri och hjälper unga med att söka PRAO-plats, sommarjobb och jobb.

Läs mer här

TET-mallit

Mikä ammatti kiinnostaa tulevaisuudessa? Onko jo tiedossa työpaikka tai ammatti, johon haluaa tutustua?