BUSINESSKURSER

BUSINESSKURSER

Kompetenta unga till framtidens arbetsliv

Digitala läromaterial till andra stadiet – gymnasier och yrkesläroanstalter. Businesskurserna erbjuder material som stöd till att hantera den egna ekonomin, arbetslivskunskap och företagskunskap.

Registrera dig till TATs Businesskurser

Businesskursernas innehåll och mål

Som stöd till att hantera den egna ekonomin, arbetslivskunskap och företagskunskap erbjuder vi tre omfattande digitala materialhelheter. Med hjälp av dessa kan väsentliga framtidsfärdigheter övas. Exemplen i materialen kommer från verkliga affärslivet och de motiverar studerande till att lära sig om processerna och samtidigt få information om arbetslivet från flera olika branscher. Via exempel lär sig unga även kritiskt tänkande.

En studiematerialhelhet är 38 timmar lång, men det är även möjligt att välja mindre helheter, som passar som stöd till den egna undervisningen. Dessutom kan helheten utvidgas med hjälp av tilläggsmaterialen.

Materialen kan studeras endera helt under lärarens ledning eller delvis som distansundervisning. Lärarna får automatiskt en lärarhandbok tillsammans med materialet och en powerpoint som kan användas då uppgifterna gås igenom tillsammans under lektionen. Materialet till läraren innehåller dessutom instruktioner till bedömningen.

Kontroll över den egna ekonomin

Ekonomiska fenomen och den egna ekonomin, att tjäna pengar, ansvarsfull konsumtion och lånetagning, besparingar och placeringar, hantering av vardagen och att bli självständig.

Arbetslivskunskap

Fenomen i arbetslivet, arbetets framtid, arbetslivsfärdigheter, styrkor och eget kunnande, arbetssökning och arbetsvälmående.

Företagskunskap

Att bli inspirerad av företagande, företagets ekonomi och produktifiering, företagstyper, företagarens skyldigheter och ansvar, försäljning och kundbetjäning, branding och marknadsföring, nätverk och självledarskap samt ansvarsfull affärsverksamhet.

Kontroll över den egna ekonomin

Arbetslivskunskap

Företagskunskap

Pedagogik

Studiematerialets uppbyggnad

Lärarutbildningar

Vi ordnar kostnadsfria distansutbildningar åt lärare, där vi går igenom hur lärandemiljön används i undervisningen samt olika uppgiftstyper. I utbildningen sätter vi oss även in i studiematerialets centrala innehåll.

Kolla mer specifika tidpunkter för TATs utbildningar här. Kolla även våra andra kostnadsfria utbildningar för lärare!

Evenemang

ABOUT TAKEOFF

What is Takeoff?

Takeoff is a business event for young people organized by Economy and Youth TAT. The event inspires students and gives a glimpse into future working life and the start-up world. At Takeoff, high school and vocational school students get to hear speeches of interesting entrepreneur guests, solve problems in workshops run by partners, and network internationally. Yearly Takeoff is attended by a total of 300 young people from Finland, Sweden and Estonia and therefore the language of the event is English.

Earlier the event was known as Slush Youth. In five years over 1 300 students all over Nordics have participated in the event.

Please do not hesitate to contact us should you need further information!

An amazing experience that has set the ground stones for an exciting entrepreneurial career. Coudn’t wish a better explanation and description for what an entrepreneur actually is and does. Big time thanks for Slush and the inspirational Takeoff event.

Gabriel Abrahamsson, Thoren Business School, Sweden Participated Takeoff 2018 as a Team Leader