BUSINESSKURSER

BUSINESSKURSER

Kompetenta unga till framtidens arbetsliv

Digitala läromaterial till andra stadiet – gymnasier och yrkesläroanstalter. Businesskurserna erbjuder material som stöd till att hantera den egna ekonomin, arbetslivskunskap och företagskunskap.

Registrera dig till TATs Businesskurser

Businesskursernas innehåll och mål

Som stöd till att hantera den egna ekonomin, arbetslivskunskap och företagskunskap erbjuder vi tre omfattande digitala materialhelheter. Med hjälp av dessa kan väsentliga framtidsfärdigheter övas. Exemplen i materialen kommer från verkliga affärslivet och de motiverar studerande till att lära sig om processerna och samtidigt få information om arbetslivet från flera olika branscher. Via exempel lär sig unga även kritiskt tänkande.

En studiematerialhelhet är 38 timmar lång, men det är även möjligt att välja mindre helheter, som passar som stöd till den egna undervisningen. Dessutom kan helheten utvidgas med hjälp av tilläggsmaterialen.

Materialen kan studeras endera helt under lärarens ledning eller delvis som distansundervisning. Lärarna får automatiskt en lärarhandbok tillsammans med materialet och en powerpoint som kan användas då uppgifterna gås igenom tillsammans under lektionen. Materialet till läraren innehåller dessutom instruktioner till bedömningen.

Kontroll över den egna ekonomin

Ekonomiska fenomen och den egna ekonomin, att tjäna pengar, ansvarsfull konsumtion och lånetagning, besparingar och placeringar, hantering av vardagen och att bli självständig.

Arbetslivskunskap

Fenomen i arbetslivet, arbetets framtid, arbetslivsfärdigheter, styrkor och eget kunnande, arbetssökning och arbetsvälmående.

Företagskunskap

Att bli inspirerad av företagande, företagets ekonomi och produktifiering, företagstyper, företagarens skyldigheter och ansvar, försäljning och kundbetjäning, branding och marknadsföring, nätverk och självledarskap samt ansvarsfull affärsverksamhet.

Kontroll över den egna ekonomin

Arbetslivskunskap

Företagskunskap

Pedagogik

Studiematerialets uppbyggnad

Lärarutbildningar

Vi ordnar kostnadsfria distansutbildningar åt lärare, där vi går igenom hur lärandemiljön används i undervisningen samt olika uppgiftstyper. I utbildningen sätter vi oss även in i studiematerialets centrala innehåll.

Kolla mer specifika tidpunkter för TATs utbildningar här. Kolla även våra andra kostnadsfria utbildningar för lärare!

Evenemang

Bekanta dig även med dessa tjänster för andra stadiet

TATs Investerarskola