Åk 9: FÖRETAGSBYN FÖR HÖGSTADIET

Företagsbyn för Högstadiet är en spelarena om arbetsliv och ekonomi

TATs Företagsby för Högstadiet är en spelarena om ekonomi och arbetsliv, där niondeklassare tävlar i att leda företag på den internationella marknaden. Helheten består av lärarutbildning, fem Företagsby-lektioner, speltillfället vid vår spelarena samt slutreflektion. Företagsbyn för Högstadiet når 73 % av niondeklassarna i Finland och har verksamhet i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.

Bekanta dig med Företagsbyn

I Företagsbyn för Högstadiets spelarena tävlar eleverna i att leda företag på internationella marknader. I elevernas ledningsgrupper som tävlar mot varandra har varje elev ett eget ansvarsområde. Under spelet tillverkar och säljer teamen sina produkter till kunder och leder företaget under ett imaginärt verksamhetsår. Vinnarteamet är det team som har uppnått ett bra affärsresultat och bästa ryktet. I spelet förenas digital teknik och växelverkan. Undersökningsresultat visar att Företagsbyn för Högstadiet utvecklar ungas ekonomikunskaper.

HITTILLS HAR 506517

barn och unga deltagit i Företagsbyns verksamhet

LÄSÅRET 2021-2022 NÅR VI 73 %

av niondeklassarna i Finland

ÖVER 200

kommuner deltog i verksamheten

SAMMANLAGT 45 000

niondeklassare deltar i Företagsbyn

Tilläggsuppgifter:

Kaisa Koistinen

Chef, Företagsbyn

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969