FÖRETAGSBYN FÖR HÖGSTADIET

Företagsbyn för Högstadiet är en spelarena om arbetsliv och ekonomi

TATs Företagsby för Högstadiet är en spelarena om ekonomi och arbetsliv, där niondeklassare tävlar i att leda företag på den internationella marknaden. Lärandehelheten består av lärarutbildning, fem Företagsby-lektioner, speltillfället vid vår spelarena samt slutreflektion. Företagsbyn för Högstadiet når 73 % av niondeklassarna i Finland och har verksamhet i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Uleåborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors och Åbo.

Till Företagsbyn

I lärandemiljön för Företagsbyn för högstadiet tävlar eleverna i att leda företag på internationella marknader. I elevernas ledningsgrupper som tävlar mot varandra har varje elev eget ansvarsområde. Under spelet tillverkar och säljer teamen sina produkter till kunder och leder företaget ett imaginärt verksamhetsår. Vinnarteamet är det team som har uppnått ett bra affärsresultat och bästa ryktet. I spelet förenas digital teknik och växelverkan. Undersökningsresultat visar att Företagsbyn för Högstadiet utvecklar ungas ekonomikunskaper.

HITTILLS HAR 481645

barn och unga deltagit i Företagsbyns verksamhet

LÄSÅRET 2020-2021 NÅR VI 73 %

av niondeklassarna i Finland

ÖVER 200

kommuner deltog i verksamheten

FLER ÄN 100

företag fungerar som samarbetspartner med Företagsbyn