Åk 6. FÖRETAGSBYN FÖR LÅGSTADIET

Företagsbyn för Lågstadiet är skolelevernas eget samhälle

Företagsbyn för Lågstadiet är en inspirerande lärandehelhet om ekonomi, arbetsliv, företagande och samhället. Helheten består av lärarutbildning, Företagsby-lektioner samt en upplevelserik skoldag i Företagsbyns miniatyrsamhälle. Företagsbyn för Lågstadiet når sammanlagt 83% av Finlands sjätteklassare. Läromiljöerna finns i Esbo, Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Besök Företagsbyn

Företagsbyn för Lågstadiet

Sjätteklassarnas Företagsby för Lågstadiet består av lärarutbildning, tio lektioner samt besök i Företagsbyns lärandemiljö. Lärandemiljön är skolelevernas eget samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar i eget yrke och får lön för det arbete hen utför. Dessutom verkar eleven som konsument och medborgare och är en del av det finländska samhället. Företagsbyn för Lågstadiet når 83 procent av sjätteklassarna i Finland.

Hittills har 506 517

barn och unga deltagit i Företagsbyns verksamhet

Läsåret 2021-2022 når vi 83 %

av sjätteklassarna i Finland

Över 200

kommuner deltar i verksamheten

Sammanlagt 52 000

sjätteklassare deltar i Företagsbyn

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter:

Kaisa Koistinen

Chef, Företagsbyn

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969