FÖRETAGSBYN FÖR LÅGSTADIET

Företagsbyn är belönad som världens bästa utbildningsinnovation

Företagsbyn är en lärandemiljö för sjätte- och niondeklassare som handlar om samhället, ekonomi, arbetsliv och företagande. Företagsbyn är belönad som världens bästa utbildningsinnovation och den har grundats och utvecklats i Finland 2010. Företagsbyn erbjuder kommuner och skolor en kvalitativ lärandehelhet fylld med glädje av lärande. Dessutom grundar sig innovationen helt på läroplanen. Företagsbyn verkar riksomfattande på elva områden och når tillsammans nästan 85 000 elever per läsår.

Besök Företagsbyn

Företagsbyn för Lågstadiet

Helheten Företagsbyn för Lågstadiet består av lärarutbildning, tio lektioner samt besök i Företagsbyns lärandemiljö. Lärandemiljön är skolelevernas eget samhälle, en miniatyrstad, där eleven arbetar i eget yrke och får lön för det arbete hen utför. Dessutom verkar eleven som konsument och medborgare och är en del av det finländska samhället. Företagsbyn för Lågstadiet når 80 procent av sjätteklassarna i Finland.

Hittills har 481645

barn och unga deltagit i Företagsbyns verksamhet

Läsåret 2020-2021 når vi 83 %

av sjätteklassarna i Finland

Över 200

kommuner deltog i verksamheten

Fler än 100

företag fungerar som samarbetspartner i Företagsbyn

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter:

Kaisa Koistinen

Johtaja, Yrityskylä

kaisa.koistinen@tat.fi

050 530 3969