TATS INVESTERARSKOLA (publiceras enligt planen på svenska under 2023)

Studera grunderna i placerande och aktiesparande

TATs investerarskola är en ny kurs som pågår under hela andra stadiet. Under kursen lär man sig grunderna i placerande och aktiesparande på ett inspirerande sätt.
Investerarskolan är ursprungligen utvecklad av läraren i historia och samhällslära Timo Holmström. TATs Investerarskola består av månadsvisa träffar, där man under ledning av den ansvariga läraren fördjupar sig i teman som berör placerande och hantering av den egna ekonomin. Eftersom kursen pågår under hela andra stadiet får studerande också pröva på att investera i praktiken. Vid sidan av träffarna gör studerande upp en egen sparplan, där man markerar månatliga inkomster, sparmål och passliga placeringsobjekt för besparingarna. Dessutom kan studerande dra nytta av de förmåner som TAT Investerarskolans samarbetspartner erbjuder.

Vi utvecklar våra svenska tjänster och enligt planen kommer den här kursen att finnas tillgängligt på svenska under år 2023.

Före kursen startar

  • Anmäl dig att hålla kursen i din skola. På så sätt får du all information som du behöver för att dra kursen. Du kan anmäla dig på denna sida, scrolla lite neråt.
  • Det lönar sig att registrera kursen i skolans kursutbud, så att det blir lättare att marknadsföra kursen och studerande blir mer motiverade att välja kursen. Vi har skapat en färdig kursbeskrivning som du kan använda om du vill. (SL7, TATs Investerarskola):Under kursen bekantar man sig med aktiesparande och grunderna i investeringar. Kursen pågår i 2,5 år och består av månatliga träffar där olika ekonomiska fenomen studeras med fokus investeringar. Praktiska ekonomiska övningar görs också. Under kursen besöker man också nationella evenemang och bekantar sig med olika företag.

     

  • Marknadsför kursen för dina studerande. Eftersom kursen pågår under hela andra stadiet (månatliga träffar under 2,5 år), så är kursen främst ämnad för första årskursens studerande. Du kan ladda ner det färdiga marknadsföringsmeddelandet vi skapat och skicka det i början av läsåret till alla första årets studerande och deras vårdnadshavare via Wilma.
  • Boka in ett klassrum och tidpunkt i schemat som lämpar sig för träffarna. Under första läsåret hålls totalt 9 träffar, en träff varje kalendermånad. Den första träffen ordnas i september. 
  • Skapa en egen grupp för TATs Investerarskola i den digitala läromiljö er skola använder. 
  • Bekanta dig med materialet innan varje träff.  

Ett koncept som byggts kring TATs Investerarskola är välgörenhetsaktieportföljen, som erbjuder möjligheten att pröva på investerande oberoende den egna förmögenheten. Det är frivilligt att ta i bruk välgörenhetsportföljen, den är inte en obligatorisk del av kursen.

Undervisningsmaterial

För varje lektion har vi skapat tydliga pedagogiska anvisningar. Läraren behöver alltså inte vara expert på att investera. En del av materialet är ämnad att läggas i den digitala plattform som skolan använder sig av, så att eleverna kan bekanta sig med dem mellan träffarna. Tanken är också att en del av uppgifterna lämnas in via den digitala plattformen. Det lönar sig alltså att skapa en klass i den digitala undervisningsmiljön skolan använder. I läroplanen för TATs Investerarskola ingår besök till olika evenemang och företag. Undervisningsmaterialet innehåller färdiga övningar inför dessa besök.

Materialen hittas i TATs inlärningsmiljö och du får användningsinformation efter din anmälan.

Behöver du ett färdigt marknadsföringsmeddelande för dina studerande?

Kopiera ett färdigt meddelande här

Välgörenhetsaktieportfölj

Skolan har möjlighet att skaffa ett sponsorföretag som bidrar med ett startkapital. Sponsorkapitalet investeras under två års tid, och efter det skänks den eventuella vinsten till välgörenhet, eleverna får välja ändamålet. Välgörenhetsportföljerna är offentliga vilket möjliggör att de kan jämföras med varandra. Det uppstår en lekfull tävling mellan skolorna där man tävlar om vems välgörenhetssumma blir störst. TATs Investerarskola ordnar i slutet av kursen ett gemensamt evenemang där grupperna med bäst resultat premieras.

Hur fungerar välgörenhetsportföljen i praktiken?

Studerande får bekanta sig med inhemska företag i ledning av läraren och letar tillsammans en sponsor till välgörenhetsportföljen. Sponsorföretaget behöver inte vara börslistad. Företaget och skolan ingår ett avtal där företaget förbinder sig att bistå med kapitalet två år i taget och skänka den eventuella vinsten till välgörenhet. Värdeandelskontot som krävs för portföljen öppnas hos den tjänsteleverantören som önskas. Värdeandelskontot öppnas i företagets namn, vilket gör att kapitalet försvinner inte från företagets ägo. Ifall portföljen går på förlust, har företaget möjlighet att minska dessa förluster i beskattningen (mer info av skattebyrån). När det gäller välgörenhetsaktieportföljer ansvarar tjänsteleverantören enbart för servicen, och övervakar inte investeringarna.

Kursens ansvariga lärare har åtkomst till värdeandelskontot. Lärarna verkställer uppdragen enligt elevernas investeringsbeslut. Det finns anvisningar om hur välgörenhetsportföljen kan skapas och byggas upp.

Startkapitalet i välgörenhetsaktieportföljen rekommenderas vara mellan 5000 € och 20 000 €, men den slutgiltiga summan är en överenskommelse mellan skolan och företaget. Alla skolor som anmäler sig till TATs Investerarskola får anvisningar om hur välgörenhetsaktieportföljen tas i bruk, färdiga material som hjälp att kontakta sponsorföretag, exempelanvisningar hur portföljen byggs upp och anvisningar om hur investeringsbesluten görs i gruppen.

Samarbetspartner som är med i TATs Investerarskola

Officiella samarbetspartner för TATs Investerarskola är Nordnet, Suomen Osakesäästäjät, OP, Inderes och Suomen Vuokranantajat. Alla samarbetspartner är med att producera läromedel och erbjuder olika förmåner för unga som är med i Investerarskolan. Dessutom ordnar samarbetspartner tillsammans med TAT olika skräddarsydda företagsbesök och expertföreläsningar.

Det är viktigt och givande för oss att vara samarbetspartner och demokratisera sparande och investerande. I det nordiska Nordnet in Society -projektet arbetar vi med jämlikhet, ansvarsfullhet och digitalt lärande. TATs Investerarskola främjar dessa.

Suvi Tuppurainen, Landschef för Nordnet Finland

Vi vill att alla unga får en möjlighet att börja spara oberoende om deras föräldrar är investerare eller inte. TATs Investerarskola är ett viktigt initiativ när det gäller ekonomikunskaper och uppbyggnad av förmögenhet i Finland.

Victor Snellman, Verkställande direktör för Suomen Osakesäästäjät

Inderes har varit med nästan från första början och sparrat tillsammans med Timo om innehållen i Investerarskolan. Kunskap är allas grundrättighet, även blivande investerares. Genom att stöda ungas ekonomikunskaper ger vi dem verktyg att hantera den egna ekonomin och möjliggör sparande genom investeringar.

Verneri Pulkkinen, samarbetsmanager Inderes

Jag skapade Investerarskolan, så att alla unga oberoende bakgrund skulle ha möjlighet att pröva på investering i praktiken. Aktiesparande som inletts i ett tidigt skede stöder utvecklingen av ungas ekonomikunskaper och ger dem ekonomisk säkerhet genom livet.

Timo Holmström, lärare i historia och samhällslära, Etelä-Tapiolan lukio

Vi tycker att sparande och placerande är ett bra sätt att öva på sina ekonomifärdigheter, och goda ekonomikunskaper tillhör alla. Då man sparar regelbundet ökar det på förmögenheten under årens lopp, således vill vi uppmuntra unga att aktie- och fondspara. Investerarskolan är ett ypperligt sätt att öva på grunderna i placering.

Kai Kalajainen, OP:n varallisuudenhoitoasiakkaista vastaava johtaja

Lärare, anmäl dig till läsåret 2023-2024:

Lärare, anmäl dig till läsåret 2023-2024

  • Ansvariga lärares namn(Obligatoriskt)
  • En uppskattning av hur många studerande som deltar