TATS INVESTERARSKOLA (publiceras på svenska till hösten 2023)

Studera grunderna i placerande och aktiesparande

TATs investerarskola är en ny kurs som pågår under hela andra stadiet. Under kursen lär man sig grunderna i placerande och aktiesparande på ett inspirerande sätt.
Investerarskolan är ursprungligen utvecklad av läraren i historia och samhällslära Timo Holmström. TATs Investerarskola består av månadsvisa träffar, där man under ledning av den ansvariga läraren fördjupar sig i teman som berör placerande och hantering av den egna ekonomin. Eftersom kursen pågår under hela andra stadiet får studerande också pröva på att investera i praktiken. Vid sidan av träffarna gör studerande upp en egen sparplan, där man markerar månatliga inkomster, sparmål och passliga placeringsobjekt för besparingarna. Dessutom kan studerande dra nytta av de förmåner som TAT Investerarskolans samarbetspartner erbjuder.

Vi utvecklar våra svenska tjänster och enligt planen kommer den här kursen att finnas tillgängligt på svenska under år 2023.

Målsättningar med Investerarskolan

  • Att inspirera unga till ett långsiktigt aktiesparande​
  • Att lära unga grunderna i budgetering och hantering av den egna ekonomin
  • Få unga att bli intresserade att följa ekonomin på ett allmänt plan samt bli bekant med inhemska företag
  • Bygga samarbete mellan företagslivet och skolorna

Färdigt lärarmaterial

Är du inte en investeringsexpert? Ingen fara, för varje lektion i Investerarskolan har vi skapat tydliga pedagogiska anvisningar så att det ska gå enkelt att undervisa kursen. Materialen hittas i TATs lärandemiljö och du får anvisningar hur de används efter din anmälan. I Investerarskolans läroplan ingår besök till olika evenemang och möten med företag. Undervisningsmaterialet innehåller även anvisningar gällande dessa.

 

Schemat för Investerarskolan

Investerarskolan är en treårig helhet som lär ut grundera i aktiesparande och investeringar.

Se programmet här

TATs Investerarskola som en del av ert kursutbud?

1. Anvisningar till att starta upp Investerarskolan

2. Anmälan till läsåret 2023-2024

3. Färdig kursinformation för dina studerande

Jag skapade Investerarskolan, så att alla unga oberoende bakgrund skulle ha möjlighet att pröva på investering i praktiken. Aktiesparande som inletts i ett tidigt skede stöder utvecklingen av ungas ekonomikunskaper och ger dem ekonomisk säkerhet genom livet.

Timo Holmström, Etelä-Tapiolan Lukio, lärare i historia och samhällslära

Välgörenhet genom att placera

Välgörenhetsaktieportfölj

Skolan har möjlighet att skaffa ett sponsorföretag som bidrar med ett startkapital. Sponsorkapitalet investeras under två års tid, och efter det skänks den eventuella vinsten till välgörenhet, eleverna får välja ändamålet. Välgörenhetsportföljerna är offentliga vilket möjliggör att de kan jämföras med varandra. Det uppstår en lekfull tävling mellan skolorna där man tävlar om vems välgörenhetssumma blir störst. TATs Investerarskola ordnar i slutet av kursen ett gemensamt evenemang där grupperna med bäst resultat premieras.

Ett koncept som byggts kring TATs Investerarskola är välgörenhetsaktieportföljen, som erbjuder möjligheten att pröva på investerande oberoende den egna förmögenheten. Det är frivilligt att ta i bruk välgörenhetsportföljen, den är inte en obligatorisk del av kursen.

Investerarskolans samarbetspartner

Samarbetspartner för TATs Investerarskola har varit med och skapat materialet. De erbjuder också olika förmåner för unga och kan hjälpa med att ordna företagsbesök och erbjuda expertföreläsningar.

Har du frågor om Investerarskolan?

Ta kontakt

Mari Hannola-Antikainen

Sakkunnig, ungas ekonomikunnande

mari.hannola-antikainen@tat.fi

050 4725265