2:a stadiet: TATS INVESTERARSKOLA (publiceras enligt planen på svenska under 2023)

Studera grunderna i placerande och aktiesparande

TATs investerarskola är en ny kurs som pågår under hela andra stadiet. Under kursen lär man sig grunderna i placerande och aktiesparande på ett inspirerande sätt.
Investerarskolan är ursprungligen utvecklad av läraren i historia och samhällslära Timo Holmström. TATs Investerarskola består av månadsvisa träffar, där man under ledning av den ansvariga läraren fördjupar sig i teman som berör placerande och hantering av den egna ekonomin. Eftersom kursen pågår under hela andra stadiet får studerande också pröva på att investera i praktiken. Vid sidan av träffarna gör studerande upp en egen sparplan, där man markerar månatliga inkomster, sparmål och passliga placeringsobjekt för besparingarna. Dessutom kan studerande dra nytta av de förmåner som TAT Investerarskolans samarbetspartner erbjuder.

Vi utvecklar våra svenska tjänster och enligt planen kommer den här kursen att finnas tillgängligt på svenska under år 2023.

Ennen kurssin aloittamista

  • Ilmoittaudu mukaan vetämään kurssia oppilaitoksessasi. Näin saat kaiken tarvittavan ja ajankohtaisen tiedon, mm. TATin tarjoamista opettajankoulutuksista.
  • Pyri rekisteröimään TATin Sijoittajakoulu koulun kurssivalikoimaan, jolloin sen markkinointi on helpompaa ja opiskelijat ovat motivoituneempia. Valmiin kurssikuvauksen (YH7, Lukiolaisten sijoittajakoulu) voit ladata tästä 
  • Mainosta kurssia opiskelijoille. Koska TATin Sijoittajakoulu kestää koko toisen asteen ajan (kuukausittaisia tapaamisia on siis kaikkiaan 2,5 vuotta), on kurssi tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Voit ladata valmiin markkinointiviestin tästä ja lähettää sen lukuvuoden alussa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille ja heidän huoltajilleen Wilman kautta.  
  • Katso tapaamisille sopiva luokka ja ajankohta koulunne työjärjestyksestä ja luokkasijoittelusta vastaavan henkilön kanssa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana pidetään kaikkiaan yhdeksän tapaamista: yksi jokaisena kalenterikuukautena. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään syyskuussa. 
  • Luo TATin Sijoittajakoululle oma ryhmä koulunne käyttämään digitaaliseen oppimisympäristöön.  
  • Perehdy huolellisesti kunkin tapaamiskerran materiaaleihin ennen tapaamista.  
  • Katso myös tallenne opettajille suunnatusta webinaarista, jossa annettiin vinkkejä vastuuopettajana toimimiseen.  

Osaksi TATin Sijoittajakoulua on rakennettu hyväntekeväisyyssalkkukonsepti, joka tarjoaa kaikille opiskelijoille omasta varallisuudesta riippumatta mahdollisuuden kokeilla sijoittamista käytännössä. Hyväntekeväisyyssalkun käyttäminen on vapaaehtoista, eikä ole edellytyksenä kurssin opettamiselle.

Hyväntekeväisyyssalkku

Mallissa oppilaitos hankkii oman yrityssponsorin, joka sponsoroi tietyn pääoman opiskelijoiden sijoitettavaksi. Sponsoroitua pääomaa sijoitetaan kaksi vuotta, jonka jälkeen sijoitusten mahdolliset tuotot annetaan kunkin opiskelijaryhmän valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Kaikkien hyväntekeväisyyssalkkujen tuottoprosentti ja sisältö on julkista, mikä mahdollistaa salkkujen vertailun. Oppilaitosten välille muodostuu leikkimielinen kilpailu siitä, kuka tekee sijoittamalla eniten hyvää. TATin Sijoittajakoulu järjestää myös kurssin päätteeksi yhteisen tapahtuman, jossa palkitaan sijoittamisessa parhaiten menestyneet oppilaitokset.

Miten hyväntekeväisyyssalkku toimii käytännössä?

Opiskelijat tutustuvat suomalaisiin yrityksiin opettajan johdolla ja etsivät yhdessä sponsoriksi esimerkiksi paikallisen yrityksen. Sponsoriyrityksen ei tarvitse olla pörssilistattu. Yritys ja oppilaitos allekirjoittavat sopimuksen, jossa yritys sitoutuu luovuttamaan arvo-osuustilille tallennetun pääoman opiskelijoiden käyttöön kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja lahjoittamaan sijoitusten mahdolliset tuotot opiskelijoiden valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen.  Sijoitussalkulle tarvittava arvo-osuustili avataan halutulle palveluntarjoajalle. Arvo-osuustili avataan yrityksen nimiin, jolloin pääoma ei missään vaiheessa poistu yrityksen omistuksesta. Mikäli salkku tuottaa tappiota, yrityksellä on mahdollisuus vähentää nämä tappiot verotuksessa (lisätietoja verottajalta). Hyväntekeväisyyssalkuissa palveluntarjoaja ainoastaan tarjoaa palvelun, eikä valvo sijoitustoimintaa tai vastaa arvo-osuustileillä tehdyistä sijoituksista.

Arvo-osuustilin käyttöoikeus myönnetään kurssin vastuuopettajille, jotka toteuttavat varsinaiset toimeksiannot ryhmän opiskelijoiden sijoituspäätösten mukaisesti. Hyväntekeväisyyssalkun rakentamista ohjaavat sijoittajakoulun tuntisuunnitelma, oppimistavoitteiden saavuttaminen ja kannustaminen salkun hajauttamiseen. Hyväntekeväisyyssalkkuja varten on laadittu ohjeet, joilla salkun voi halutessaan rakentaa.

Hyväntekeväisyyssalkun alkupääomaksi suositellaan 5000 €–20 000 €, mutta lopullinen summa on oppilaitoksen ja yrityksen sovittavissa. Kaikki TATin Sijoittajakouluun ilmoittautuneet oppilaitokset tulevan saamaan elokuussa tarkemmat ohjeet hyväntekeväisyyssalkun käyttöönottoon, valmiit materiaalit potentiaalisten sponsoriyritysten kontaktointiin, esimerkki hyväntekeväisyyssalkun rakentamiselle ja ohjeet hyväntekeväisyyssalkun sijoituspäätösten tekoon ryhmässä.

Oppimateriaalit 

Jokaista oppituntia varten on laadittu selkeät pedagogiset ohjeet. Opettajan ei siis tarvitse olla itse sijoittamisen ammattilainen. Osa harjoitusmateriaaleista on tarkoitus sijoittaa kunkin lukion käyttämään digitaaliseen oppimisympäristöön, jotta opiskelijat voivat tutustua niihin tapaamisten välissä. Osa tehtävistä on myös tarkoitus palauttaa oppimisympäristön kautta. Opiskelijoita varten kannattaa siis luoda erillinen luokka lukion omaan digitaaliseen oppimisympäristöön. TATin Sijoittajakoulun opetussuunnitelmaan sisältyy tapaamisia tukevia vierailuja erilaisiin tapahtumiin ja yrityksiin. Oppimateriaali sisältää vierailuihin liittyvät valmiit harjoitukset.

Kurssin oppimateriaalit ovat maksuttomia ja laadittu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa, jotka tulevat TATin uuteen oppimisympäristöön

Oppimateriaalit

TATin Sijoittajakoulun kumppanit

TATin sijoittajakoulun virallisina kumppaneina toimivat Nordnet, Suomen Osakesäästäjät ja Inderes. Kaikki kumppanit ovat mukana tekemässä oppimateriaalisisältöjä sekä tarjoavat sijoittajakouluun osallistuville nuorille erilaisia etuja: mm. Viisas raha- lehden lukuoikeuden ja Inderesin Premium-jäsenyyden maksutta. Lisäksi kumppanit järjestävät yhdessä TATin kanssa sijoittajakoululaisille räätälöityjä yritysvierailuja ja asiantuntijapuheenvuoroja.

Meille on tärkeää ja antoisaa olla mukana kumppanina demokratisoimassa säästämistä ja sijoittamista. Pohjoismaisessa Nordnet in Society -hankkeessa työskentelemme tasa-arvon, vastuullisuuden ja digitaalisen oppimisen parissa. TATin Sijoittajakoulu edistää näitä kaikkia.

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

Haluamme, että kaikki nuoret saavat mahdollisuuden säästämisen aloittamiseen riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa sijoittajia vai eivät. TATin Sijoittajakoulu on siten tärkeä avaus monisukupolvisen talousosaamisen ja varallisuuden kerryttämiseksi Suomeen.

Victor Snellman, Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja

Inderes on ollut mukana melkein alusta asti sparraamassa Timon kanssa Sijoittajakoulun sisällöstä. Tieto on jokaisen perusoikeus, myös tulevien sijoittajien. Tukemalla nuorten talousosaamista annamme heille työkalut käteen oman talouden hallintaa ja säästöjen tuottavaan sijoittamista varten.

Verneri Pulkkinen, Inderesin evankelista ja yhteisömanageri

Kehitin Sijoittajakoulun, jotta kaikilla nuorilla olisi perhetaustasta riippumatta mahdollisuus kokeilla sijoittamista käytännössä. Varhain aloitettu osakesäästäminen tukee opiskelijoiden taloustaitojen kehittymistä ja antaa heille taloudellista turvaa läpi elämän.

Timo Holmström, Etelä-Tapiolan lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja

Opettaja, ilmoittaudu mukaan lukuvuodelle 2022-2023:

Ota yhteyttä

  • Nimi
  • Suostumus