Företagsbyn Esbo

Företagsbyn

TAT Företagsbyn Esbo

Lärandemiljöerna för Företagsbyn Esbo finns i Knektbro.

Sjätte- och niondeklassare som deltar i verksamheten i Företagsbyn Esbo kommer från följande kommuner: Esbo, Ingå, Grankulla, Kyrkslätt, Lappträsk, Lovisa, Nurmijärvi, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Dessutom besöker svenskspråkiga sjätteklassare från Hyvinge, Kervo, Lojo, Borgå, Helsingfors, Vanda och Tusby Företagsbyn Esbo.

Anmälningen till sjätteklassarnas Företagsby-dag eller niondeklassarnas Företagsby-spel sker via lärarnas egna Lärarportal, länken finns nedan. Samtidigt kan du anmäla dig till Företagsbyns lärarutbildning. Företagsby-dagarna är indelade kommunvis. Du hittar dagarna för din kommun i informationen som skickats till skolan, du kan också vara i kontakt med personalen i din Företagsby, de hjälper dig med eventuella frågor.

Länken till Lärarportalen

Så hittar du till oss

Lågstadiet och högstadiet Vävarsvägen 6-8, 02630 Esbo
I Företagsbyn för lågstadiet deltar detta läsår 6000

sjätteklassare

I Företagsbyn för högstadiet deltar detta läsår 6000

niondeklassare

Ansvariga handledare i Företagsbyn Esbo läsåret 2022–2023

De ansvariga handledarna tar hand om att handleda eleverna i Företagsbyn och ser till att dagen går så smidigt som möjligt.

I bilden (från vänster) Emilia Korenius, Elli Kankaanmäki, Meri Kivisaari, Pihla Lappalainen, Salla Aalto, Nina Mujunen ja Katarina Heikkinen.

Kontaktinformation

Netta Jukarainen

Sakkunnig, Företagsbyn Esbo

netta.jukarainen@nuortennyt.fi

050 471 4238

Mari Saarelainen

Bykoordinator

mari.saarelainen@nuortennyt.fi

050 573 6772

Tatu Reijonen

Bykoordinator

tatu.reijonen@nuortennyt.fi

050 472 5218

Helka Otsolampi

Partnerskapschef, Esbo

helka.otsolampi@nuortennyt.fi

040 730 3024

Samarbetspartner