FÖRETAGSBYN HELSINGFORS-VANDA

Företagsbyn

TAT Företagsbyn Helsingfors-Vanda

Lärandemiljöerna för Företagsbyn Helsingfors-Vanda finns i Helsingfors. Företagsbyn för Lågstadiet har sin verksamhet i Vik, i lokalerna för Tekniska museet. Företagsbyn för Högstadiet har sin verksamhet i Kajsaniemi, centrala Helsingfors.

I verksamheten deltar alla sjätte- och niondeklassare från Helsingfors, Vanda, Kervo, Borgnäs, Borgå och Lojo. Dessutom deltar alla niondeklassare från Tusby i verksamheten för Företagsbyn för Högstadiet.

Observera att svenskspråkiga sjätteklassare från Hyvinge, Kervo, Lojo, Borgå, Helsingfors och Vanda besöker Företagsbyn Esbo.

Anmälningen till sjätteklassarnas Företagsby-dag eller niondeklassarnas Företagsby-spel sker via lärarnas egna Lärarportal, länken finns nedan. Samtidigt kan du anmäla dig till Företagsbyns lärarutbildning. Företagsby-dagarna är indelade kommunvis. Du hittar dagarna för din kommun i informationen som skickats till skolan, du kan också vara i kontakt med personalen i din Företagsby, de hjälper dig med eventuella frågor.

Länken till Lärarportalen

Så hittar du till oss

Företagsbyn för Lågstadiet Viksvägen 1, Tekniska museet
Företagsbyn för Högstadiet, Lärandemiljö 1 Berggatan 15 (gatuplan)
Företagsbyn för Högstadiet, lärandemiljö 2 Kajsaniemigatan 6 (gatuplan)
I Företagsbyn för lågstadiet deltar 11 000

sjätteklassare detta läsår

I Företagsbyn för högstadiet deltar 10 000

niondeklassare detta läsår

Kontaktuppgifter

Laura Rantamoijanen

Sakkunnig, Företagsbyn

laura.rantamoijanen@tat.fi

044 501 0600

Aino Yrttiranta

Sakkunnig, Företagsbyn

aino.yrttiranta@tat.fi

040 832 5470

Tuuli Vähämäki

Bykoordinator, Högstadiet

tuuli.vahamaki@tat.fi

050 575 6716

Hanna Pääkkö

Partnerskapschef, Helsingfors-Vanda

hanna.paakko@tat.fi

044 528 8201

Samarbetspartner