/ Artikkeli

Talous kuuluu kaikille

Nuorten taloustaidoista keskustellaan valitettavan usein varsin kielteiseen sävyyn. Puheissa kuuluvat eniten niin maksuhäiriömerkinnät kuin heikko talouslukutaito yleisesti.

Voivottelun sijaan meidän tulisi keskittyä tarjoamaan jokaiselle nuorelle mahdollisuuksia saada tietoa talouden ilmiöistä ja päästä harjoittelemaan elämässä tarvittavia taloustaitoja jo alakoulusta lähtien. On virhe olettaa, että talouteen liittyvät asiat olisivat nuorista epäkiinnostavia. Taloudenhallinta kiinnostaa kyllä nuoria, kunhan annamme siihen mahdollisuuden. Näin kommentoi Yrityskylässä vieraillut kuudesluokkalainen:

”Yrityskylässä opin paljon tulevaisuuden arjen taitoja. Mielestäni yritysten kanssa tekeminen, raha-asioiden kanssa työskentely sekä taloushommat kuuluvat suurimman osan elämään jatkossa.” 

Talousosaaminen on arjen taito ja jokaisen nuoren oikeus

Talousosaaminen on luku- ja kirjoitustaitoon verrattava taito, jota ilman elämässä ei pärjää. Siksi jokaisella nuorella on oikeus ja velvollisuuskin miettiä talouteen liittyviä asioita. Kaikista ei tarvitse tulla sijoittajia, mutta jokaisella tulisi olla mahdollisuus kiinnostua taloudesta ja oppia sen perusasiat. Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa tähän pyritään tuomalla nuori mahdollisimman lähelle talouden ilmiöitä.

Talousosaaminen on laaja käsite, myös Yrityskylässä. Oppimateriaalissa asioita käsitellään enemmän teoriatasolla ja itse Yrityskylä-päivässä oppilaat oppivat käytännön esimerkkien kautta, miten esimerkiksi verotus toimii. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus kattaa sekä nuoren omaan taloudenhallintaan, että laajemmin kansantalouteen liittyviä asioita. Oppimiskokonaisuudessa käsitellään muun muassa talouden kiertokulkua ja rahan merkitystä yhteiskunnassamme, talouteen liittyvää sanastoa, yksityisten ja julkisten palvelujen roolia sekä veroja. Lisäksi talousosaaminen on tietoa työnteosta ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista ja ehkäpä kaikista olennaisinta – osaamista oman talouden hallinnasta.

Talous saattaa näyttäytyä aikuisellekin monimutkaisena kokonaisuutena. Siitäkin huolimatta talousasioita on todistetusti mahdollista opettaa lapsille laadukkaasti. Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmin toteuttaman tutkimuksen mukaan Yrityskylä parantaa merkittävästi koululaisten talousosaamista. (Kalmi 2016) Siksi haluamme päästää irti siitä harhaluulosta, että talouden ymmärtäminen olisi liian vaikeaa tai epäkiinnostavaa nuorelle. Talousosaaminen ei myöskään ole vain niiden nuorten etuoikeus, jotka kiinnostuvat itsenäisesti yhteiskunnallisista ilmiöistä, tai jotka saavat kotona tukea taloustaitojensa harjoittelemiseen ja testaamiseen. Talousosaaminen on jokaisen nuoren oikeus.

Myös opettajat tarvitsevat tietoa ja työkaluja taloustaitojen opettaminen tueksi. Yrityskylä-oppimiskokonaisuus alkaa opettajien koulutuksella, jossa käydään läpi oppimateriaalin teemat ja annetaan vinkkejä siitä, kuinka näitä asioita voidaan havainnollistaa oppilaille myös koulussa. Oppilaat muun muassa pohtivat, mitä yrityksiä ja julkisia palveluja toimii omalla alueella ja mikä niiden ero on. Kuudesluokkalainen kuvailee opittua näin:

 ”Oppitunneilla opittiin paljon olennaisia ja tärkeitä talouselämään liittyviä asioita jotka olivat mielenkiintoisia. Opituista asioista on varmasti hyötyä jatkossa.”

Kuudesluokkalainen on palautteessaan ymmärtänyt, että oppitunneilla ja vierailupäivänä testatut asiat liittyvät aidosti oikeaan elämään. Kaiken lisäksi hän toteaa, että asiat olivat mielenkiintoisia. Yrityskylä saa vuosittain lukuisia samankaltaisia palautteita, jotka kertovat että olemme löytäneet innostavan ja kiinnostavan tavan opettaa nuorille taloustaitoja.

Mitä meidän pitäisi jatkossa tehdä?

Vaikealtakin tuntuvien asioiden opiskeleminen on yleensä motivoivaa, kun ne on esitetty mielekkäällä tavalla. Yrityskylässä käytännönläheisyys, kosketus nuoren omaan elämään ja epäonnistumiset salliva oppimisympäristö lisäävät oppimisen mielekkyyttä. Yrityskylän kokemuksia voi hyödyntää oppimisympäristön ulkopuolellakin. Se vaatii, että talouden ilmiöt tuodaan jo alakouluikäisille tutuksi.

Talouslukutaito liitetään koulumaailmassa liian usein vain johonkin yksittäiseen oppiaineeseen. Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa talous ei ole muista sisällöistä irrotettavissa oleva asia, vaan se linkittyy kaikkeen. Näin sen pitäisi mennä myös koulumaailmassa: talouslukutaidon täytyy näkyä eri oppiaineiden tunneilla. Oppilaiden on helpompaa oppia asioita, kun teemaa käsitellään monipuolisesti eri näkökulmista ja eri yhteyksissä. Silloin sen yhdistäminen omaan arkielämäänkin on huomattavasti helpompaa. Ihminen kun on kiinnostunut usein itsestään ja omasta toiminnastaan.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti talousopetus on jo alkanut alakouluissa, mikä on erinomaista. Vähemmän erinomaista on se, että kaikilla opettajilla ei vielä ole täysiä valmiuksia opettaa taloutta, sillä se ei ole kuulunut opintoihin heidän opiskellessaan opettajiksi. Tässä tarvitaan vahvaa yhteistyötä koulujen ja työelämän välille: talousosaajien opeista on eniten hyötyä, jos ne saadaan välitettyä lapsille ja nuorille opettajien kautta. Yrityskylä on yksi esimerkki tällaisesta yhteistyöstä. Toinen hyvä esimerkki on TATin, Pörssisäätiön, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Finanssialan, Opetushallituksen ja Suomen Pankin järjestämät opettajille suunnatut Talous tutuksi -koulutukset.

Meidän täytyy tuoda raha ja talous käsitteelliseltä tasolta lähemmäs nuoren omaa arkea ja elämää. Se onnistuu tarjoamalla myös opettajille enemmän tukea näiden teemojen opettamiseen koulussa. Lisäksi meidän tulee päästää irti siitä harhaluulosta, että nuoret eivät olisi kiinnostuneita taloudesta. Kiinnostusta ja intoa löytyy, kunhan tarjoamme mielekkään tavan oppia.

Pauliina Forsman, Tytti Huttunen ja Päivi Pihlajamäki

 

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Suomen Pankin maksuneuvoston Talouslukutaito 2020-luvulla -e-kirjasessa 8.5.2018.