/ Uutinen

Taloussankari Junior -peli täydentämään TATin palvelupolkua

Lokakuussa 2021 lanseerattu talous- ja ilmastoaiheinen oppimispeli on siirtynyt TATin hallinnoitavaksi.

Taloussankari Junior täydentää TATin palvelupolkua tuomalla nelosluokkalaisille uuden tavan oppia taloustaitoja koulussa. TAT pyrkii entistä vaikuttavampiin oppimistuloksiin panostamalla laajentuvaan ja jo olemassa olevia toimintoja täydentävään jatkuvaan kehitystyöhön. Taloussankari Junior on tuo yläkoululaisille jo tutun Taloussankari-pelin nyt myös alakouluun. 

Taloussankari Juniorin hallintaoikeuksien siirtymisen myötä TATin palvelupolku tarjoaa entistä kattavamman kokonaisuuden opetusalan ammattilaisten työn tueksi. Kunnilla, oppilaitoksilla ja opettajilla on suuri merkitys siihen, millaiseksi koulupolku muodostuu ja kuinka TATin palveluita hyödynnetään opetuksessa. Tutkimuksen* mukaan TATin vaikuttavuus esimerkiksi ilmastoasenteisiin ja yhdenvertaisuuden tavoitteluun on merkittävä, mikäli lapsi tai nuori osallistetaan eri kouluasteilla, eli palvelupolun useammassa vaiheessa. 

”Taloutta ei voi opettaa ilmastokysymyksistä irrallisena”, uskoo TATin nuorten talouden asiantuntija Mari Hannola-Antikainen. ”Siksi haluamme panostaa erityisesti alakoulun ympäristö- ja ilmastokasvatukseen talous-, työelämä- ja yrittäjyystaitojen rinnalla. Olemme saaneet jo erinomaista palautetta peliä pelanneilta oppilailta ja opettajilta”, Hannola-Antikainen jatkaa. 

Selainpohjaisen pelin ovat tuottaneet Talous ja nuoret TAT, Ekokumppanit ja Nordea yhdessä, ja tekemistä ovat tukeneet Tampereen kaupunki ja ympäristöministeriö.

Peli toimii kaikilla laitteilla, mikä mahdollistaa kaikkien osallistumisen peliin, joko koulun laitteilla tai omalla kännykällä. Pelaaja tekee erilaisia kuluttamiseen ja rahan käyttämiseen liittyviä päätöksiä, joista pelin edetessä pelihahmolle kertyy pisteitä. Raha- ja kulutustaitojen lisäksi pelaaja kartuttaa hyvinvointipisteitä, joiden kautta hän oppii tasapainoilemaan erilaisten valintojen välillä. Pelin kokonaiskesto on 60–90 minuuttia.

*TATin Nuorten Tulevaisuusraportti 2021, lisätietoja