ParempiTET & tulevaisuuden työelämään ohjaaminen – opetustoimen henkilöstökoulutus 

Tapahtuman tiedot

Ajankohta: Pe 25.03.2022 klo 9:00-16:00

Järjestäjä: Talous ja nuoret TAT

Teema: Työelämätaidot

Avainsanat: TET, tulevaisuus, työelämä

Koulutuksen taso: Perustaso

Talous ja nuoret TATin toteuttaa  yläkoulun opinto-ohjaajille ja aineenopettajille maksuttoman viisi koulutuspäivää kestävän opetustoimen etäkoulutuksen vuoden 2022 aikana.

 • Koulutuksessa perehdytään rakentamaan uuden opetussuunnitelman myötä yhä tiiviimpää yhteistyötä koulujen ja yritysten välille osana työelämään tutustumisjaksoja (TET-jakso).
 • Koulutuksessa tarjotaan opinto-ohjaajille ja aineenopettajille uutta tietoa, taitoja ja kokemusta TET-jaksojen toteuttamiseen omassa koulussaan. Samalla TET tuodaan osaksi eri oppiaineiden opetusta. 

Koulutuspäivät ja koulutusteemat 

 1. koulutuspäivä – 25.3.2022 TET-oppimisprosessi
 2. koulutuspäivä – 22.4.2022 TET ja tulevaisuuden työelämä
 3. koulutuspäivä – 6.5.2022 Uudet TET-mallit
 4. koulutuspäivä – 26.8.2022 TET ja yritysyhteistyö
 5. koulutuspäivä – 23.9.2022 TET osaksi eri oppiaineita

Yhden koulutuspäivän työskentelyaika on kuusi (6) tuntia sijoittuen klo 8.00–16.00 välille. 

Koulutus koostuu viidestä eri koulutuspäivästä, jolle jokaiselle on oma teemansa. Jokainen teema johdattaa osallistujat nykyaikaisen TET-jakson toteuttamiseen osana koulun arkea vahvistaen samalla nuoren kokonaisvaltaista osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sanoittamiseksi. Koulutuksen aikana luodaan parempiTET-käsikirja yhteistyössä osallistujien kanssa. 

Koulutusteemat ovat: 

 • TET-oppimisprosessi 
 • TET ja tulevaisuuden työelämä 
 • Uudet TET-mallit 
 • TET ja yritysyhteistyö 
 • TET osaksi eri oppiaineita 

Tämän koulutuksen avulla vahvistetaan TET-jaksojen paikkaa osana koulujen ja työelämän arkea myös tulevaisuudessa tarjoten opetushenkilöstölle uutta tietoa työn tueksi. 

Miten 

Koulutus sisältää mm. asiantuntijapuheenvuoroja, virtuaalisia yritysvierailuja eri toimialojen yrityksiin sekä osallistujia aktivoivia toiminnallisia menetelmiä koulutusteemoista. 

Koulutuskokonaisuus toteutetaan verkossa etäyhteyksien avulla. Koulutukseen on mahdollista osallistua ympäri Suomen eri kouluista. 

Kenelle 

 • Yläkoulun opinto-ohjaajille ja aineenopettajille

Suosittelemme, että yhdestä koulusta osallistuu kaksi henkilöä (opinto-ohjaaja ja aineenopettaja). Koulutuskokonaisuuden aikana työskennellään työpareittain rakentaen TET-käytäntöjä oman koulun arkeen. 

On myös mahdollista osallistua koulutukseen ilman oman koulun työparia. 

Järjestäjä ja rahoitus 

Talous ja nuoret TAT, OPH hankerahoituksella toteutettava opetustoimen henkilöstökoulutus 

Koulutus on osallistujille maksuton. 

Todistukset 

Osallistujat saavat todistuksen suoritettuaan koulutuskokonaisuuden. 

Lisätietoja 

Lauri Vaara

Pedagoginen asiantuntija

lauri.vaara@tat.fi

044 077 2373

 

Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta. Koulutukseen voidaan ottaa mukaan 36 osallistujaa. Paikat koulutukseen vahvistetaan ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Ilmoittautumisia otetaan vastaan niin pitkään, kun paikkoja on jäljellä. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostitse vahvistusviestin, jossa voimme vahvistaa saadun osallistumispaikan parempiTET & Tulevaisuuden työelämä -koulutuskokonaisuuteen.

Mikäli osallistutte koulustanne työparina, pyydämme tekemään vain yhden ilmoittautumisen. 

Ilmoittaudu mukaan tästä

***

Katso muut tapahtumat