TAT Lärarutbildning – Arbetslivskunskaper i framtidens arbetsliv

Tapahtuman tiedot

Ajankohta: Ke 14.12.2022 klo 13:30-15.30

Järjestäjä: Ekonomi och ungdom TAT

Teema: Työelämä

Avainsanat: arbetsliv, arbetslivskunskaper, framtidens arbetsliv

Välkommen till Ekonomi och ungdom TATs lärarutbildning!

Vilka färdigheter och kunskaper borde dagens unga lära sig idag för att klara sig i framtidens arbetsliv? Kom med på Ekonomi och ungdom TATs  lärarutbildning på svenska för att höra inspirerande föreläsningar och pedagogisk diskussion om framtidens arbetsliv. Utbildningen ordnas 14.12 kl 13.30-15.30 som ett webbinarium som streamas, så deltagandet sker på distans. Utbildningens målgrupp är lärare i grundskolan åk 7–9, gymnasiet och yrkesskola. Utbildningen är kostnadsfri. Anmälning längre ner på sidan.

Dagens talare:

Utbildningstillfällets uppbyggnad

Preliminärt program:

13.30-13.45 Inledning och presentation av TATs servicestig på svenska.

13.45-14.15 Reidar Wasenius – Hjärnan i skolan och i det digitaliserade arbetslivet
Reidar Wasenius är en professionell och bekant röst, pedagog och frilansjournalist som är teknolog till sin utbildning. Wasenius föreläser mångsidigt om bland annat koncentrationsförmåga och digitalisering samt hur vi kan utveckla vår motivation och kreativitet inom studier och arbetsliv. Inom skolvärlden är Wasenius temaområden bland annat hur man befrämjar elevers talanger samt utveckling av lärandeförmåga. Reidar har 30 års erfarenhet som utbildare, och hans föreläsningar är både sakkunniga och humoristiska.

14.15-14.45 Maria Nyman  – Ungdomar i arbetslivet
Maria Nyman är expert på att berätta om dagens arbetsliv och vilka kunskaper som krävs i den. Maria arbetar som Servicedirektör inom hotell- och restaurangbranschen på Barona sedan 2018 och har omfattande erfarenhet av HR och restaurangbranschen. Unga i arbetslivet är en hjärtesak för Maria.

14.45-15.05 presentation av TATs framtidsrapport, hur upplever unga framtidens arbetsliv

15.05-15.25 Lärarpanelen diskuterar

15.25 Avslutning

Deltagande

Utbildningen streamas och man kan delta var som helst. Länk skickas till den e-post man anmäler sig på.

Har du frågor eller kommentarer? Ta kontakt med ida.degerlund@tat.fi

Anmälning

Katso muut tapahtumat