/ Uutinen

TAT tuo oman talouden hallinnan oppimateriaalin toiselle asteelle yhdessä finanssialan yritysten kanssa

Talous ja nuoret TAT tuottaa maksuttoman oman talouden hallinnan paketin toiselle asteelle. Digitaalista oppimateriaalia pilotoidaan keväällä, ja se on kaikkien ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden vapaasti käytettävissä syksyllä 2021.

Oman talouden hallinnan materiaali on jatkossa osa TATin Bisneskurssien tarjontaa. Bisneskurssit ovat digitaalinen oppimateriaalipaketti yrittäjyydestä, työelämästä ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kurssit julkaistiin alun perin vuonna 2016, ja nyt materiaaleja käytetään jo 123 eri toisen asteen oppilaitoksessa, yli 20 000 opiskelijan voimin.

Taloustaidot luovat tasa-arvoa ja hyvinvointia

Talousasiat kiinnostavat nuoria, ja kaksi nuorta kolmesta haluaisi parantaa omaa talousosaamistaan selviää Nuorten talousosaaminen 2018 -tutkimuksesta. Kuitenkin vain yksi viidestä nuoresta pitää koulun antamaa talousosaamisen opetusta riittävänä.

Koronasta johtuva talouskriisi heikentää erityisesti nuorten asemaa, ja opiskelijoilta on jo hävinnyt paljon kesä- ja osa-aikatöitä. Samaan aikaan digitalisaatio on tehnyt rahankäytöstä näkymätöntä. Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan rahahuolet voivat vaikuttaa heikentävästi nuoren mielenterveyteen, kun taas hyvät taloustaidot suojaavat mielenterveyttä.

Toisen asteen koulutus on viimeinen paikka, jossa miltei koko ikäluokka on tavoitettavissa. Kaikki eivät saa samanlaisia oman talouden hallinnan eväitä kotoa, joten taloustaitojen opetuksella on tasa-arvoistava vaikutus nuorten elämän mahdollisuuksiin.

Tarve talousopetuksen tukimateriaaliin opettajilta

Bisneskurssien projektipäällikkö Päivi Pihlajamäki on huomannut, että oman talouden hallinnan oppimateriaalille on kentällä suuri tarve. Nyt opettajien toiveisiin vastataan.

– Meiltä on toivottu materiaalia, joka on helppo ottaa käyttöön joko yksittäisinä osina, tai suurempana kokonaisuutena. Opettajat ovat olleet aktiivisesti mukana myös oppimateriaalin suunnittelussa, Pihlajamäki iloitsee.

Samalla kun uusi Bisneskurssien osio tuotetaan, myös muita sisältöjä järjestellään uudelleen. Ensi lukuvuonna tarjolla on oman talouden hallinnan lisäksi omat selkeät osiot työelämästä ja yrittäjyydestä. Työelämän ja yrittäjyyden teemat löytyvät jo nykyisistä Bisneskurssien materiaaleista, mutta uudelleenjärjestelyllä halutaan vastata selkeämmin niin lukion kuin ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmien uudistuksiin.

Oppimateriaali tuotetaan kumppanien kanssa

Bisneskurssien oppimateriaali on saanut kiitosta siitä, että mukana on esimerkkejä ja materiaaleja oikeasta työelämästä. Tämä on ollut mahdollista kumppanien avulla. Uusina kumppaneina oman talouden hallinnan osiossa ovat Handelsbanken ja OP Ryhmä.

Nuorten talousosaamisen edistäminen on yksi Handelsbankenin tärkeitä vastuullisuusteemoja. Handelsbankenin viestintäjohtaja Pirjetta Soikkelin mielestä on tärkeää, että nuoret saavat talousosaamisen perusedellytykset koulussa.

– Talousosaaminen antaa eväitä elämänhallintaan. Jokaisella tulisi olla hyvät tiedot ja taidot oman talouden hallinnassa ja perustiedot markkinoiden toiminnasta. Lisäksi olisi hienoa, että koulun jälkeen kaikilla olisi perustiedot siitä, miten ryhdytään yrittäjäksi, säästäjäksi ja sijoittajaksi. Nuorena opitut taidot heijastuvat talousosaamiseen myös aikuisena, Soikkeli summaa.

Taloustaitojen vahvistaminen on myös yksi OP Ryhmän vastuullisuustyön keskeisistä painopisteistä. OP Ryhmän viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa korostaa TATin toiminnan vaikuttavuutta. 

 TAT on tehnyt pitkänteistä työtä lasten ja nuorten talous- ja työelämätaitojen edistämiseksi sekä rakentanut toiminnan tavoittavuutta tukevia yhteistyömalleja. Uskomme, että yhteistyössä saamme kaikki aikaan parempaa vaikuttavuutta, kertoo Kousa. 

Neljän pankin mukana olo ilahduttaa

Bisneskurssien pitkäaikaisina kumppaneina ja tukijoina jatkavat Lidl, Santander, Yksityisyrittäjäin säätiö ja Nordea. Nordea on ollut Bisneskurssien tukijana niiden perustamisesta alkaen. Nordeassa yhteiskuntavastuun ydin on taloustaidon ja yrittäjyyden tukeminen.

– Bisneskurssien rakentamisvaiheessa näimme heti, että on tulossa kokonaisuus, joka tukee nuorten talouden ja globaalin kaupan osaamista digitaalisilla ratkaisulla sekä laadukkaalla sisällöllä. Erityisesti tässä ajassa kurssista on tullut todella kysytty toisen asteen oppilaitoksissa, ja syystä, Nordean Yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela toteaa.

Monen pankin mukanaolo ilahduttaa TATissa.

– Neljän eri pankin mukanaolo kertoo siitä, että nuorten oman talouden hallinnan taidot otetaan vakavasti. Yrityksissä on oikeasti halu saada nuoret oppimaan elämänhallinnan kannalta kriittisiä taitoja, jotta ihan kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta. Tämä myös lisää uskottavuutta opiskelijoiden ja opettajien suuntaan, Pihlajamäki toteaa.

Lisätietoja:

Päivi Pihlajamäki, talousasiantuntija
paivi.pihlajamaki(a)tat.fi
p. 044 357 5851