/ Uutinen

TET-jaksot muuttuvat työelämän murrosten mukana – esittelyssä pk-yritysTET ja etäTET

Työelämään tutustumisjakso eli TET on ensimmäinen työharjoittelukokemus suurimmalle osalle nuorista. TET-jakso antaa nuorille ymmärrystä työelämän tai työelämätaitojen merkityksestä ja parhaassa tapauksessa se antaa nuorille mahdollisuuden ponnistaa TETistä myös eteenpäin vaikkapa kesätöihin. TET-paikkojen tarjoaminen onkin yhteiskunnallisesti tärkeä teko. Erityisen paljon merkitys korostuu nyt, kun koronan myötä monet TET-jaksot ovat olleet osassa kouluissa vaakalaudalla. Muuttuneen tilanteen myötä onkin luotu erilaisia uusia TET-malleja, joista esittelemme etäTETin ja pk-yritysTETin.

EtäTETissä maantiede menettää merkityksensä

EtäTETissä nuori tutustuu työelämään nimensä mukaisesti etänä eli virtuaaliyhteyden kautta. Tämä on hyvä mahdollisuus tarjota työelämäkokemus epävarmana korona-aikana, jolloin osallistuminen fyysisesti TET-jaksolle voi olla epävarmaa. Etäosallistuminen on usein myös turvallisempaa TET-paikan järjestäjälle. EtäTETissä maantiede menettää merkityksensä, ja siksi esimerkiksi jostain erikoisemmasta alasta tai tietystä työnantajasta kiinnostuneet nuoret voivat päästä TETiin eri puolille Suomea. Tämä hyödyttää työnantajia, koska näin he todennäköisesti saavat hyvin motivoituneita tettiläisiä.

EtäTETin järjestäminen eroaa perinteisistä TET-jaksoista siinä, että työtavat ja käytettävä tekniikka sekä kanavat pitää suunnitella etukäteen. Varsinainen työnteko ja keskustelut tettiläisen kanssa sujuvat kuitenkin hyvin myös etänä. Talous ja nuoret TAT pilotoi etäTETiä syyskuussa kahdella eri jaksolla, joista toinen toteutettiin yhteistyössä Nordean kanssa.

Mukana kullakin viikolla oli 7–8 yhdeksäsluokkalaista, jotka tekivät töitä pääasiassa Microsoft Teams -ohjelman välityksellä ryhmissä. Nuoret toteuttivat TET-viikoillaan ryhmässä yhden isomman projektin, joka liittyi Nordean ja TATin palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi TATissa saatiinkin projektien ansiosta loistavia ideoita Duunikoutsi-sovelluksen markkinoinnin ja käytettävyyden kehittämiseen. Osallistujia oli ympäri Suomea Rovaniemeä ja Kainuuta myöten. EtäTETtejä ei kuitenkaan tarvitse järjestää ryhmille vaan mukaan voi ottaa vaikkapa kaksi nuorta, jotka osallistuvat TETiin parina ja voivat siten tsempata toisiaan.

”TATissa valmistelimme etäTETiä keräämällä ideoita opoilta eri puolelta Suomea. Esiin nousi muun muassa selkeän järjestyksen ja rytmin merkitys, ja siksi loimme nuorille lukujärjestyksen. Jokainen päivä myös aloitettiin ja päätettiin yhdessä koko porukan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Tämä auttoi myös meitä järjestäjiä. Välillä Teamsin käyttö ja sen eri linkit tuottivat haasteita, mutta nuorilla oli hyviä ideoita ja nopea reagointikyky teknisten haasteiden selättämiseen. Joissakin tilanteissa muut tekniset ratkaisut toimivatkin nuorille luontevammin, kuten WhatsApp, jossa käytiin osa ryhmäkeskusteluista. Sen välityksellä ohjaaja myös kävi väli- ja loppukeskustelut jokaisen nuoren kanssa”, kertoo TATin etäTET-jaksojen kummina eli nuoria ohjannut asiantuntija Maria Kankkunen.

EtäTET-jaksolla nuorille voi tarjota kokemuksia työpaikan arjesta ottamalla heitä mukaan myös esimerkiksi kokouksiin, tiimipalavereihin, virtuaalikahvitauoille ja esitellä heille työpaikkaa kamaran välityksellä, jos se on mahdollista.

TAT on koonnut ohjeet etäTETin järjestämistä varten työnantajille Kun koulu loppuu -sivustolle.

Pk-yritysTET eli TET-jakso pienessä tai keskisuuressa yrityksessä

Erikokoisilla erityksillä on erilaisia ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat TETin järjestämiseen, Suomen Yrittäjät ja Talous ja nuoret TAT ovat tehneet oppaan TETin järjestämisestä pk-yrityksissä. Suomen Yrittäjien Päivi Ojala kertoo TETin merkityksestä pk-yrityksille ja oppaan tavoitteesta:

”Yhä useampi tekee työuransa yrittäjänä tai pienessä yrityksessä, ja työurat rakentuvat palkkatyön ja yrittäjämäisen toiminnan erilaisista yhdistelmistä. Siksi on tärkeää, että nuoret tutustuvat pk-yrityksiin jo koulun aikana. Uusi opas toivottavasti rohkaisee pieniä yrityksiä avaamaan entistä enemmän ovia työelämään tutustuville nuorille.”

Oppaassa on konkreettisia vinkkejä TET-viikon työtehtäviin ja käytännön asioiden järjestämiseen, ja sitä voi käyttää vinkkinä myös TET-viikon aikana, jos esimerkiksi työtehtäviä on vaikeaa keksiä lisää.

TET-jakson hyödyt yrityksille

TET- jakson tarjoaminen on arvokas yhteiskunnallinen teko, mutta se voi tuoda myös monia muita hyötyjä yrityksille. TET-jakso voi oikein suunniteltuna poikia monia hyviä asioita yrittäjälle. TET-jakso tarjoaa mahdollisuuden esitellä nuorelle yritystä ja toimialaa sekä yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Sitä kautta voi myös rekrytoida tekijöitä eri kokoisiin työtehtäviin ja kesätöihin.

”Kun pienen haastattelun kautta selvittää nuoren vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, yrityksestä löytyy usein monia nuorelle sopivia tehtäviä. Työelämään tutustuja voi tuoda esimerkiksi uudenlaisia ideoita yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tai nuoren kuluttajapolven näkökulmia tuotteisiin ja palveluihin”,  toteaa Päivi Ojala.

Onnistunut TET-jakso palvelee siten sekä työnantajaa että työelämään tutustujaa. TET-jakson järjestäminen ei ole rakettitiedettä, vaan työnantajan puolelta olennaista on olla kiinnostunut jokaisesta TET-jaksolle tulevasta nuoresta. Hyvä yhteys on mahdollista luoda myös etäyhteyksien kautta.

Linkki pk-yrityksen TET-oppaaseen

 

Riikka Ahonvala
Nuorten työelämäasiantuntija
riikka.ahonvala@tat.fi
050 524 2568