Työpaja opettajille: Yritysyhteistyö toisen asteen opetuksessa

07.09.2022 klo 13.15

Vapaita paikkoja: 5

Opettajien omassa työpajassa tutustutaan yritysvierailukokeiluihin Ylöjärven lukion tapaan. Kuulemme yrittäjiltä, opiskelijoilta sekä opettajilta kokemuksia ja esimerkkitapauksia erilaisista yritysyhteistyön malleista.