/ Uutinen

Yhä useampi nuori aikoo hakea kesätöihin, myönteinen asenne työelämää kohtaan lisää kesätyöhaluja

Yhä useampi yhdeksäsluokkalainen ja toisen asteen opiskelija aikoo hakea tänä vuonna kesätöihin.

Talous ja nuoret TATin kesätyökyselyn yli 6000 vastaajasta 71 prosenttia kertoi aikovansa hakea työpaikkaa kesäksi. Vuonna 2022 68 prosenttia ja vuonna 2021 65 prosenttia nuorista aikoi hakea kesätöihin.

Innokkaimpia kesätöiden hakijoita ovat tytöt (74 %), lukiolaiset (79 %), yrittäjyydestä kiinnostuneet (79 %), nuoret, joilla on säännöllinen harrastus (74 %) ja ne nuoret, jotka kokivat TET-jaksonsa olleen erittäin hyödyllinen (81 %). Koulumenestys ei vaikuta, vaan alle 7 ja yli 9 lukuaineiden keskiarvon omaavat hakevat töitä yhtä innokkaasti.

Sen sijaan vastaajat, jotka ilmoittivat sukupuolekseen muu, hakevat kesätöitä selvästi vähemmän eli heistä 59 prosenttia aikoi hakea töitä. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista kesätöihin aikoo hakea 70 % vastaajista. Ne nuoret, jotka eivät koe kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan, hakevat kesätöihin selvästi muita harvemmin.

 

Myönteiset työelämäasenteet ja usko omiin kykyihin vaikuttavat erittäin myönteisesti aikomukseen hakea kesätöitä

Niistä nuorista, jotka odottavat erityisen innolla työelämään pääsyä, peräti 81 prosenttia kertoo hakeutuvansa kesätöihin. Myös väitteet ”Uskon löytävänsä työelämästä itselleni sopivan paikan tulevaisuudessa” ja ”Koen, että minulla on sellaiset tiedot ja taidot, joilla menestyä työelämässä” olivat voimakkaasti yhteydessä aikomukseen hakea kesätöitä.

Niistä nuorista, jotka eivät usko löytävänsä työelämästä tulevaisuudesta itselleen sopivaa paikkaa, vain 44 % aikoo hakea kesätöitä. Myös nuoret, jotka arvostavat vapaa-aikaa enemmän kuin panostamista työelämään, hakeutuvat muita vähemmän kesätöihin (62 %).

– Myönteisten työelämäasenteiden yhteys kesätöihin hakeutumiseen alleviivaa koulumaailman ja työelämän välisen yhteistyön merkitystä. Nuoret haluavat lisää tietoa työelämästä ja myönteisillä kokemuksilla – kuten onnistuneella TET-jaksolla tai kesätyökokemuksella – voi olla valtava merkitys nuoren käsitykseen työelämästä, arvioi Talous ja nuoret TATin nuorten työelämäasiantuntija Riikka Ahonvala.

– Erityisen huolestuttavaa on niiden nuorten tilanne, jotka eivät koe kuuluvansa suomalaiseen yhteiskuntaan. Meidän on varmistettava, että jokainen nuori saa myönteisiä kokemuksia työelämästä esimerkiksi koulun ja TETin kautta ja kokee, että työelämä on myös häntä varten.

Talous ja nuoret TATin kesätyökyselyn toteutti Taloustutkimus ja aineiston keruu tapahtui 4.2.–30.3. välisenä aikana. Kysely toteutettiin yhteistyössä LähiTapiolan kanssa. Vastaajia oli 6027, joista puolet opiskeli yläasteella ja puolet toisella asteella.

Talous ja nuoret TATin tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille oppimiskokonaisuuksia ja kokemuksia työelämästä, taloudesta ja yrittäjyydestä. Peräti 88 % 6.-luokkalaisista ja 84 % 9.-luokkalaisista suorittaa osana opetusta TATin Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden, johon kuuluu työpäivä pienoisyhteiskunnassa ja yritystoimintasimulaatio peliareenalla.

Talous ja nuoret TAT ry ja Nuori Yrittäjyys ry yhdistävät toimintansa 1.6.2023 ja toimivat sen jälkeen nimellä Nuorten yrittäjyys ja talous NYT.

Lisätiedot

Riikka Ahonvala

Nuorten työelämäasiantuntija

riikka.ahonvala@tat.fi

050 524 2568

Lauri Vaara

Erityisasiantuntija, pedagogiikka ja opettajankoulutus

lauri.vaara@tat.fi

044 077 2373