/ Artikkeli

Ympäristötieteissä on mahdollisuus vaikuttaa

Pyry Mäkelä, 23, ympäristötieteiden opiskelija, Jyväskylän yliopisto

Pidin lukiossa luonnontieteistä, sillä olen aina ollut utelias ymmärtämään asioita pintaa syvemmältä. Ympäristökysymykset ovat aina herättäneet mielenkiintoni. Abivuonna en osannut rajata kiinnostustani vain yhteen aineeseen, joten olin innoissani löytäessäni ympäristötieteen ja -teknologian koulutusohjelman.  Minun ei tarvinnut sulkea mitään kiinnostukseni alaa pois, vaan saatoin jatkaa kaikkien niiden parissa.

Opiskelen nyt Jyväskylässä viidettä vuotta ja voin todeta valintani osuneen heti nappiin. Meillä opiskelu on monipuolista ja inspiroivaa. Luentokurssien lisäksi tietoja kartutetaan niin labra-, ryhmä- kuin maastotöillä. Moniin aloihin nähden pienet opiskeluryhmät ovat mahdollistaneet myös keskustelun.

Poikkitieteellisyys on vahvasti läsnä, ja opiskelu on tehty helpoksi myös muiden aineiden kursseilla. On mukavaa, että opintonsa pystyy painottamaan omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Opettajamme, eli professorit ja muut luennoitsijat, ovat asiantuntevia, eikä pönötyksestä ole tietoakaan.

En osaa sanoa, kenelle nämä opinnot eivät sopisi. Ympäristötieteet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia työskennellä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Olin viime kesänä töissä Kainuun Ely-keskuksen soidensuojeluprojektissa. Opinnoistani oli paljon hyötyä työssäni. Esimerkiksi kursseilla käyttämäni paikkatietodatan analyysiohjelma oli yksi keskeisimmistä työvälineistäni. Luotan siihen, että kun opiskelee asioita, joilla on itselle merkitystä, myös tuleva työpaikka on varmasti mielenkiintoinen.


Jyväskylän yliopisto

PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto

Käyntiosoite:
Seminaarinkatu 15
(Kirjaamo ja arkisto)

Vaihde (014) 260 1211

www.jyu.fi