/ Uutinen

”Yrittämällä nuori voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin” – yrittäjyyskasvatuksen työkaluille tilausta opettajien keskuudessa

Talous ja nuoret TATin järjestämä OpeTAT-opettajankoulutus keräsi viime viikolla ennätyksellisen yleisön, kun koulutukseen ilmoittautui yli 560 opettajaa. Koulutus tarjosi ideoita ja keskustelua siitä, millaista on hyvä yrittäjyyskasvatus ja miten nuoria voidaan innostaa yrittämään.

TATin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntija Sanna Clement puhui koulutuksessa nuorten yrittämiseen liittyvistä asenteista ja ratkaisuista nuorten yrittäjyystaitojen vahvistamiseen. Tutkimusten mukaan reilu kolmannes on kiinnostunut yrittämisestä. Toisaalta vain 34 % nuorista oli sitä mieltä, että koulu on tarjonnut tarpeeksi tietoa yrittäjyydestä. Yrittäjyyskasvatuksen määrää kouluissa olisi tärkeää lisätä.

Millaista sitten on hyvä yrittäjyyskasvatus? Mitkä ovat parhaat tavat innostaa nuoria yrittämään? Clement nosti esityksessään kolme keskeistä tekijää.

Ensinnäkin nuorille on oltava tarjolla moninaisia yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä, joihin eri lähtökohdista tulevat nuoret voivat samaistua. Esimerkiksi tyttöjen ja muun sukupuolisten kokemus omista yrittäjyysvalmiuksista ja mahdollisuuksista on heikompi kuin pojilla. Lähtökohtien erilaisuus on otettava huomioon yrittäjyyskasvatuksessakin.

On tärkeää auttaa nuoria ymmärtämään, miten yrittäjyyden kautta voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Nuoret ovat myös erittäin kiinnostuneita vastuullisuuskysymyksistä. Clement korosti esityksessään, että on tärkeää auttaa nuoria ymmärtämään, miten yrittäjyyden kautta voi vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Nostamalla esiin vastuullisuuteen liittyviä arvoja osana yrittäjyyskasvatusta yrittäjyys voidaan näyttää kiinnostavana mahdollisuutena myös niiden nuorten keskuudessa, joita perinteisesti yrittäjyyteen liittyvät arvot eivät välttämättä puhuttele.

Myös onnistumisen kokemuksilla on suuri merkitys. Näyttämällä nuorille, miten omia vahvuuksia voi hyödyntää yrittäjänä ja mahdollistamalla onnistumisia voidaan sytyttää innostuksen kipinä yrittäjyyttä kohtaan. Yrittämisen voi aloittaa hyvin pienestä ja sitä voi kokeilla itselle sopivalla tavalla.

Työelämässä on nykyään yhä enemmän yrittäjämäisiä piirteitä ja mahdollisuudet yrittämiseen ovat entistä moninaisemmat. Kaikista ei tule yrittäjiä eikä ole tarkoituskaan. On kuitenkin tärkeää tarjota jokaiselle nuorelle taustoista riippumatta mahdollisuus tutustua yrittämiseen.

Seuraava OpeTAT-koulutus järjestetään 13.10.2023